Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Capitolul I Domeniul de aplicare si definitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:14

Rezumat: Legea nr. 86/2006 din 10 aprilie 2006 privind Codul Vamal citeste mai mult

Sectiunea I Structura organizatorica a autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:23

Art. 5 (1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin: a) Autoritatea Nationala a Vamilor; b) directiile regionale vamale; c) birourile vamale. (2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale. Art. 6 (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juri...citeste mai mult

Sectiunea II Atributiile autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:27

Art. 9 (1) Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara. (2) Controlul vamal se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul di...citeste mai mult

Sectiunea III Drepturile si obligatiile autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:28

Art. 19 Autoritatea Nationala a Vamilor si directiile regionale vamale exercita coordonarea, indrumarea si controlul efectuarii operatiunilor realizate de catre birourile vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale. Art. 20 Birourile vamale efectueaza operatiunile de control si supraveghere vamala in cazurile si in conditii...citeste mai mult

Sectiunea IV Personalul vamal. Drepturi si obligatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:30

Art. 22 Personalul vamal cuprinde functionarii numiti in functia publica in cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale. Art. 23 Conditiile de recrutare, de numire in functia publica, de promovare si evaluare, precum si de incetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalul...citeste mai mult

Sectiunea 1 Dreptul de reprezentare

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:33

Art. 31 (1) In conditiile prevazute in prezentul cod, orice persoana isi poate desemna un reprezentant in relatia sa cu autoritatea vamala pentru a intocmi actele si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile vamale. (2) Reprezentarea poate fi directa sau indirecta. (3) In cazul reprezentarii directe, reprezentantul actioneaza in n...citeste mai mult

Sectiunea II Agenti economici autorizati

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:35

Art. 32 (1) Autoritatea vamala acorda pe baza criteriilor prevazute in prezenta sectiune si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, statutul de agent economic autorizat oricarui agent economic stabilit in Romania. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind s...citeste mai mult

Sectiunea III Decizii privind aplicarea reglementarilor vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:41

Art. 33 (1) O persoana care solicita autoritatii vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale este obligata sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare acestei autoritati pentru a se pronunta. (2) Decizia se adopta si se comunica solicitantului in termenele prevazute prin regulamentul vamal sau alte acte normativ...citeste mai mult

Sectiunea IV Informatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:43

Art. 37 (1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata. (2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand pri...citeste mai mult

Sectiunea V Alte dispozitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:44

Art. 40 (1) Autoritatea vamala poate sa efectueze, potrivit legii, toate controalele pe care le considera necesare pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tar...citeste mai mult