Titlul VI Alte destinatii vamale

Capitolul I Zone libere si antrepozite libere

 

Sectiunea I Dispozitii generale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:16

Art. 183 Zonele libere si antrepozitele libere sunt parti din teritoriul vamal al Romaniei sau incinte situate pe acest teritoriu, separate de restul acestuia, in care: a) marfurile straine sunt considerate, in ceea ce priveste aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica comerciala la import, ca nu se afla pe teritoriul vamal al...citeste mai mult

Sectiunea II Plasarea marfurilor in zone libere sau antrepozite libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:18

Art. 187 (1) Intr-o zona libera sau antrepozit liber pot fi plasate marfuri straine si marfuri romanesti. (2) Autoritatea vamala poate cere ca marfurile care prezinta pericol sau pot sa deterioreze alte marfuri ori care, din alte motive, necesita conditii speciale pentru depozitare, sa fie plasate in incinte dotate special pentru aceasta. Ar...citeste mai mult

Sectiunea III Functionarea zonelor libere si a antrepozitelor libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:20

Art. 189 (1) Durata stationarii marfurilor in zonele libere sau in antrepozitele libere este nelimitata. (2) Pentru anumite marfuri mentionate la Art. 183 lit.b) care sunt cuprinse in reglementarile privind politica agricola se pot stabili termene specifice prin regulamentul vamal. Art. 190 (1) Orice activitate industriala, comerciala sau de...citeste mai mult

Sectiunea IV Scoaterea marfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:22

Art. 195 Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor speciale prevazute de reglementarile vamale aferente unor domenii specifice, marfurile care parasesc o zona libera sau un antrepozit liber pot fi: a) exportate sau reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei; b) introduse intr-o alta parte a teritoriului vamal al Romaniei. Dispozitii...citeste mai mult