Dictionar Financiar bancar - litera A

  A.A.F
Reprezinta Asociatia Administratorilor de Fonduri si este organizatia profesionala neguvernamentala a operatorilor din industria Organismelor de Plasament Colectiv din Romania care reuneste 20 ...

absorbtie
preluarea unei societati comerciale de catre o alta societate comerciala, intregul activ al primei societati devenind aportul sau la capitalul social al celei de a doua. Pentru aportul respectiv se ...

accept
(1) consimtamant scris pe cambie prin care o persoana, numita tras, se obliga sa achite la scadenta suma inscrisa pe cambie. (2) Consimtamant scris dat de platitor prin care se obliga sa realizeze o ...

acceptare
(1). consimtamantul cumparatorului pentru achitarea unei cereri de plata emise de catre furnizorul sau creditorul sau. (2). consimtamantul acceptantului asupra unei oferte directe. (3). ordin de ...

acceptarea cambiei
presupune acordul neconditionat al trasului de a plati la scadenta suma inscrisa in cambie. Acceptarea cambiei trebuie sa fie scrisa, fie pe fata, fie pe verso si trebuie sa poarte semnatura ...

acceptare expresa
Consimtamant scris al cumparatorului adresat bancii sale prin care o autorizeaza sa plateasca din contul sau suma de bani cuvenita furnizorului. Acceptarea expresa se inscrie direct pe documentul de ...

acceptare partiala
reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai ...

acceptare tacita
consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la un anumit termen precis sa-i transmita acesteia o acceptare expresa sau chiar un refuz si nu a ...

accesiune
incorporarea sau unirea unui lucru cu alt lucru, fiecare avand proprietarii diferiti. Proprietarul bunului mai important, considerat principal, devine si proprietar al bunului mai putin important sau ...

acciza
taxa suportata de consumatori; una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate.

achiesare
a incuviinta, a fi de acord, a recunoaste un drept, o hotarare.

achitare
o operatiune realizata de o persoana fizica sau juridica care are drept scop stingerea totala sau partiala a unei datorii si care consta in plata sumei datorate inscrisa pe o factura, chitanta, ...

ACH 
casa de compensatii automata - este operata de TransFond si are rolul de a primi de la participanti instructiuni de transfer credit care pot fi procesate electronic(OP). Transmiterea instructiunilor ...

acont
(1). parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare; (2). suma platita anticipat drept garantie ...

acoperire
(1). suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie, banca fiind obligata sa achite la prezentare sau la scadenta, cecul, ...

acoperirea acreditivului
operatiune bancara de transfer a resurselor valutare din contul bancii ordonatoare in contul bancii platitoare ce se efectueaza in cadrul mecanismului de decontare prin acreditiv. Aceasta operatiune ...

acoperire bancara
garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la ...

acoperire in aur
rezerva de aur, devize convertibile si alte active aflate in tezaurul bancilor centrale (de emisiune), folosite pentru garantarea convertibilitatii biletelor de banca emise si puse in circulatie.

acoperire la termen
o operatie financiara prin care un importator sau o banca se angajeaza sa plateasca o suma de bani la un anumit termen si in acelasi timp sa imprumute aceeasi suma de bani cu acelasi termen de ...

acoperire monetara
cantitatea de valori certe (aur, valute convertibile, alte active) detinuta in mod obligatoriu de catre bancile de emisiune si exprimata intr-un procent din suma totala a emisiunii de bancnote, cu ...

acord
consimtamant, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

acord barter
un schimb de marfuri de valori egale intre doua firme, fara interventia transferurilor banesti.

acord de cliring
acord prin care se efectueaza compensarea datoriilor reciproce fara valuta efectiva sau aur, indiferent de provenienta comerciala sau financiara a acestor datorii.

acord plati
presupune existenta unei intelegeri sau a unei conventii incheiate intre participantii la desfasurarea unor relatii economice, financiare si valutare prin care se stabilesc natura operatiilor ce ...

acord swap
acord bilateral intre bancile centrale prin care partile semnatare se obliga sa-si puna reciproc la dispozitie, la cerere, o suma de bani in valuta proprie, in cadrul unui plafon prestabilit.

acordul de la Bretton Woods
este o conventie internationala in domeniul financiar-valutar si monetar, incheiata in anul 1944 cu ocazia Conferintei monetare internationale care a avut loc la Bretton Woods. Au fost puse bazele ...

acreditare
imputernicire data unei persoane prin scrisoare de acreditare, intr-o calitate diplomatic.

acreditiv
(1). document prin care o banca, la cererea clientului sau deschide unui tert un credit pentru o suma si o durata determinate, la o agentie sau o banca corespondenta. Este un angajament al bancii, ...

acreditiv avizat
reprezinta o modalitate prin care titularul isi poate asigura incasarea unor sume de bani in strainatate la bancile avizate in acest sens. Este utilizat in decontarile internationale. Acreditivul ...

acreditiv cesionat
acreditiv care ii da dreptul beneficiarului sa faca o declaratie de cesiune pentru o parte din suma, pentru unul sau mai multi beneficiari terti (cere bancii sa plateasca direct pe subfurnizorii de ...

acreditiv circular
suma de bani care poate fi primita partial sau integral de la o banca corespondenta din strainatate, fara o avizare prealabila. Titularul acreditivului circular primeste o foaie de control cu ...

acreditiv cu plata diferata
acreditiv cu plata amanata pana la 60 de zile.

acreditiv documentar
este modalitatea de plata cea mai sigura si cea mai utilizata pe plan international. Banca emitenta actioneaza la cererea unui client, denumit ordonator si urmeaza 1.sa efectueze o plata catre/la ...

acreditiv documentar back to back
este o forma a acreditivului documentar deschisa pe baza unui acreditiv de export, de catre exportatorul care nu este producatorul marfurilor, in favoarea acestuia (producatorului). Aceasata ...

acreditiv documentar cu clauza rosie & laquo; red clause & laquo
permite bancii ordonatoare sa efectueze avansuri de plata beneficiarului, inaintea prezentarii documentelor. La originea acestei operatii se afla insemnarea cu rosu a unor cluze pentru a atrage ...

acreditiv documentar irevocabil
constituie angajarea ferma a bancii emitente, cu conditia ca documentele mentionate sa fie prezentate bancii nominate sau bancii emitente, iar termenii si conditiile acreditivului sa fie indeplinite. ...

acreditiv documentar irevocabil confirmat
beneficiaza de garantia unei banci terte, alta decat cea emitenta, ca plata va fi efectuata. Efectuarea platii este garantata de banca cumparatorului, a vanzatorului sau chiar de o mare banca ...

acreditiv documentar irevocabil neconfirmat
reprezinta un acreditiv avizat exportatorului prin intermediul unei banci careia nu-i revine nici un angajament in realizarea lui.

acreditiv documentar irevocabil transferabil si divizibil
contine o clauza de transferabilitate, el putand fi transferat in acelasi timp la mai multi beneficiari, primul beneficiar putand sa-si retina o cota si pentru el.

acreditiv documentar partial utilizabil
acest tip de acreditiv contine o clauza conform careia poate fi utilizat de mai multe ori, in functie de livrarea de marfuri efectuata.

acreditiv documentar platibil in transe 
se utilizeaza in cazul livrarilor esalonate. Se stabileste pentru fiecare transa cantitatile ce urmeaza a fi expediate, termenele de livrare, iar in cazul neconcordantei aparute intre cantitatile si ...

acreditiv documentar revocabil
este un acreditiv ce poate fi modificat sau anulat de catre ordonator in limitele termenului de valabilitate, fara a avea acordul prealabil al beneficiarului Aceasta forma a acreditivului este foarte ...

acreditiv documentar revolving
se caracterizeaza prin aceea ca se reintregeste automat valoarea acreditivului pe masura ce se consuma pana la limita valorii la care a fost deschis, pe durata de valabilitate a acestuia. Este o ...

acreditiv domiciliat
putem intalni trei situatii, si anume :1. cel domociliat in tara vanzatorului si care prevede ca documentele doveditoare ale livrarii de marfuri sunt verificate si achitate de o anumita banca din ...

acreditiv stand-by
acreditiv sub forma unor instrumente de garantare a platilor de catre beneficiar, prin care acesta intocmeste la banca o cerere de plata pentru ca banca sa efectueze plata.

acredtiv documentar irevocabil netransmisibil
reprezinta un acreditiv care nu poate fi transferat nici unui alt beneficiar si nici de la o banca la alta.

act
document emis de o persoana fizica sau juridica, prin care se atesta un fapt, un drept, o obligatie.

act de comert
potrivit Codului Comercial constituie acte de comert cumpararea si vanzarea de marfuri si produse sau inchirierea acestora, cumpararea si revanzarea de obligatiuni si alte titluri, vanzarea de ...

actionar
persoana fizica sau juridica ce detine una sau mai multe actiuni.

actionariat
totalitatea actionarilor existenti intr-o scrisoare pe actiuni care au ca sarcina rezolvarea tuturor problemelor de interes comun privind activitatea eficienta a societatii.

actionar semnificativ
persoana care singura ori impreuna cu alte persoane, detine sau este proprietar de actiuni sau alte valori mobiliare, care, cumulate ar reprezenta cel putin 5% din capitalul subscris al emitentului ...

actiune
hartie de valoare emisa de o societate pe actiuni, prin care se dovedeste dreptul de proprietate al detinatorului asupra unei parti din capitalul social al societatii care a emis-o, pe baza careia ...

actiune la purtator
este un tip de actiune care nu are indicat pe ea numele si prenumele titularului si care confera detinatorului, oricare ar fi el, toate drepturile ce decurg din aceasta. In cazul in care in ...

actiune nominativa
tip de actiune care are inscris pe ea numele actionarului si care nu poate fi transmisa altei persoane fara acordul societatii. Actiunea nominativa poate fi platita si in transe. Legea prevede ca ...

activ
se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele.

activ bilant bancar
1. Operatiuni de trezorerie si interbancare : Casa si alte valori-lei si valute, Conturi de corespondent si depozite la banci, Contul curent la Banca Nationala a Romaniei (111), valori primite in ...

activ comercial
acelasi lucru cu activ de exploatare.

activ curent
acelasi lucru cu active circulante.

activ de exploatare
este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de productie, ateliere ce permit exploatarea comerciala.

active
sunt o parte a bilantului contabil, care cuprinde elemente patrimoniale de activ, grupate dupa criteriul lichiditatii in active imobilizate, active circulante, conturi de regularizari si asimilate si ...

active circulante 
se consuma integral la prima lor utilizare, transmitandu-si valoarea asupra bunurilor produse, a serviciilor sau a lucrarilor realizate. Mai poarta denumirea si de active tangibile, deoarece ele au ...

active fixe
sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an.

active imobilizate
nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp. Se mai numesc si active intangibile, deoarece nu au substanta materiala si imbraca forma : ...

activ fictiv
nu are existenta de sine statatoare, ci este considerat ca atare in virtutea unei conventii sau acceptiuni date prin legi sau alt gen de reglementari fictive (cheltuielile de constituire a firmei, de ...

activ financiar
intr-o acceptiune larga, un activ financiar este un drept, in cele mai dese cazuri materializat intr-un titlu, privind perceperea viitoare a unei sume sau a mai multor sume de bani; sunt ...

activitate dependenta la functia de baza
orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii

activitate independenta
orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta

activitati bancare
potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la Banca ...

activitati bancare autorizate
transferuri de fonduri intre titularii de conturi; emiterea de garantii si asumarea de angajamente; tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile (cecuri, ...

activitati cu risc major
acele activitati care, prin caracteristicile lor, antreneaza un risc major pentru aparitia unei cereri de despagubire; aceste activitati pot fi, in intelesul prezentelor conditii de asigurare: ...

actuar
specialist in calcule statistice privitoare la asigurari si, in general, la probleme financiare

acumulare de capital
cresterea capitalului unei firme sau tari.

adaosul comercial
suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la ...

ademptiune
luare in posesiune sau acceptare a unui beneficiu.

adeverinta
dovada scrisa prin care se recunoaste un drept sau un fapt.

adeziune
alaturare, consimtire, exprimare scrisa aderarii la ceva.

administrator judiciar
persoana fizica sau juridica, practician in insolventa, autorizat in conditiile legii, desemnat sa exercite anumite atributii prevazute pe durata derularii procedurii de insolventa.

administrator special
reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, imputernicit sa efectueze in numele si pe seama acestuia actele de administrare necesare in ...

adunare generala
organ colectiv format din totalitatea (ori majoritatea, dupa caz) membrilor asociati si care reprezinta vointa societatii; decide cu privire la problemele majore ale societatii, la planurile ...

adunare generala a actionarilor
prescurtare AGA; cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in ...

AED
Dirhamul emiratelor arabe (AED) este unitatea monetara a Emiratelor Arabe Unite. Abrevierile neoficiale sunt DH sau Dhs. Dirhamul este subdivizat in 100 fils. Dirhamul a fost introdus in ...

afin
inrudit, ruda prin alianta.

agent custode
agent de compensare si decontare colectiva, prin care o banca imputernicita in acest sens de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) poate oferi, pe baza de contracte, servicii specifice de ...

agent de asigurare
persoana fizica sau juridical abilitata, in baza autorizarii asiguratorului, sa negocieze sau sa incheie, in numele si in contul Asiguratorului, contracte de asigurare cu tertii.

agent economic
persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact. Exista mai multe categorii de agenti economici: agenti producatori ...

agentie bancara
unitate bancara creata in zone de interes ale bancii pentru a inlesni efectuarea operatiunilor pentru clientii sai sau pentru extinderea pe un nou segment de piata.

Agentie multilaterala de garantie a investitiilor
este o agentie care apartine grupului Bancii Mondiale, care a luat fiinta in anul 1988 si care trebuie sa incurajeze investitiile directe in tarile in curs de dezvoltare si de a le proteja impotriva ...

agregat
un indicator sau marime statistica cu care se masoara, compara si caracterizeaza activitatea economica a unei tari, obtinut prin insumarea, dupa anumite reguli, a unor operatii, fluxuri sau rezultate ...

agregat monetar
forma de existenta a monedei aflate in circulatie in tara respectiva (emitenta). In Romania, se intalnesc trei agregate monetare: M1- bani in sens restrans-include componente monetare care pot fi ...

agregatul monetar M3
forma de manifestare a masei monetare aflata in circulatie care cuprinde pe langa agregatul monetar M2 si depozitele pe termen lung si de mare valoare si acordurile de rascumparare la termen. Acest ...

ajustare de valoare
expresie ce desemneaza aducerea valorii unui post din activul bilantului la valoarea zilei; prin acelasi termen se desemneaza provizonul destinat sa tina cont de deprecierea unui post din activul ...

alienabil
bunuri, drepturi, care pot fi instrainate in conditii legale.

allonge
adaos la o cambie (sau la un bilet la ordin) pe care sunt inscrise girurile-andosamentele, in situatiile in care pagina a doua a cambiei a fost epuizata. In practica se utilizeaza si denumirea de ...

alocatie
suma de bani provenita de la bugetul de stat, destinata satisfacerii anumitor nevoi personale si/sau collective.

alonja
pagina atasata unei cambii sau actiuni nominative si destinata andosarilor successive.

al pari
la paritate, situatie in care cursul legal al monedei (valoarea nominala) si cel comercial (valoarea de piata) sunt egale.

AMEX
1. abreviere (din engleza) - "American Stock Exchange" (Bursa de Valori/actiuni din SUA); 2. prescutare de la cardurile American Express

amiabil
(despre litigii, conflicte) rezolvat prin negociere, pe cale diplomatic.

amortisment
stingere treptata a unei datorii, a unei rente, etc.

amortizare
parte din valoarea mijloacelor fixe inclusa in costul productiei sau in cheltuielile de circulatie pentru recuperarea treptata pe masura uzarii lor.

amortizarea cambiei
(1).aceasta operatiune intervine in momentul in care inscrisul respectiv-cambia-e furat sau deteliorat si presupune emiterea unui nou inscris cu obligatia informarii imediate a tuturor ...

amortizare a capitalului social
operatia care consta in rambursarea integrala sau partiala a capitalului social catre actionari, inainte de lichidare, fara a se reduce din capitalul social.

amortizare accelerata
presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala.

amortizare a datoriei
plata treptata a datoriei (creditului) din surse special create in acest scop intr-un fond de amortizare.

amortizare degresiva
presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.

amortizare lineara
presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila ...

analiza cost-beneficiu
este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii. Consta in efectuarea unei analize financiare asupra proiectului din punct de vedere ...

analiza dosarului
completarea tuturor formularelor si actelor cerute de banca pentru obtinerea unui credit / imprumut; se alcatuieste un dosar care va fi supus unei evaluari de catre comisia specializata a bancii, iar ...

anatocism
capitalizare a dobanzii unei sume imprumutate, operatiune ce se concretizeaza in cumularea dobanzii scadente si neachitate cu suma datorata si aplicarea in continuare a dobanzii la valoarea astfel ...

andosa
a indica, pe versoul unui cec, numele persoanei imputernicite sa incaseze contravaloarea cecului.

andosare
desemneaza o operatiune prin care detinatorul unei cambii transmite drepturile sale ce decurg din respectivul titlu, unei alte persoane, care devine beneficiar si care se va bucura de toate ...

andosator
desemneaza o persoana –giratar- care preia o cambia de la detinatorul acesteia -girant- prin operatiunea de girare.

angajament bancar
consta intr-o intelegere sau conventie care are loc intre doua banci prin care se stabileste modul de acordare, utilizare si rambursare a creditelor sau cu privire la modul de efectuare a anumitor ...

angajament de plata
formular tipizat fara regim special (cod 14-8-2/a), format X6, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file; serveste ca angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii.

aniversarea politei
fiecare aniversare a datei incheierii contractului de asigurare.

antecalculatie
calculatie anticipata a costului sau a pretului unei lucrari, a unui serviciu sau a unui produs, efectuata inainte de executie sau de cumparare.

anuitate
(1). suma de bani platita anual, o anumita perioada de timp de catre debitor, pentru rambursarea unei sume de bani. Anuitatile pot fi anticipate (la inceputul perioadei : luna, trimestru, semestru, ...

A.O.P.C.
Alte Organisme de Plasament Colectiv (eng. NON – UCITS), respectiv terminología utilizata in legislatie pentru fondurile inchise de investitii. A.O.P.C sunt fonduri inchise si se ...

apostila
certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui ...

aprobare de constituire a unei banci
este o etapa necesara in procesul de obtinere a autorizatiei de functionare de catre societatile bancare din Romania, in cazul in care se doreste sa se infiinteze o noua banca. Pentru obtinerea ...

arbitraj de bursa
consta in efectuarea unor operatiuni de cumparare si vanzare de titluri si de actiuni, efectuate la cel putin doua burse de valori de pe piete diferite si in aceeasi zi, cu scopul de a obtine un ...

arbitraj de polite
este o operatiune de cumparare si vanzare, in valuta, a politelor in schimbul obtinerii de castiguri cat mai mari din diferentele de curs practicate pe piete valutare diferite.

arbitraj de schimb
consta in efectuarea unor operatiuni de vanzare si cumparare de monede sau devize prin intermediul bursei, cu scopul de a obtine venituri din diferentele de curs.

arbitraj 
(1).operatiuni de cumparare si de vanzare de valori sau bunuri care se bazeaza pe aprecierea diferentelor de curs ale acestora, actuale sau viitoare. In domeniul bancar arbitrajul consta in ...

arbitrare valutara
este o operatiune interbancara de cumparare si vanzare simultana a mai multor valute, pe piete valutare diferite, fie pentru a evita un risc valutar, fie pentru a obtine un castig din variatia ...

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
baza de date la nivel national care asigura inscrierea si accesul la informatiile inscrise cu privire la avizele de garantie.

arhivare
se face in conformitate cu prevederile legale, cu respectarea urmatoarelor reguli generale: documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate, gruparea documentelor in dosare se ...

arierat
reprezinta plati restante la bugetul de stat; la sfarsitul anului 2003 arieratele au reprezentat aproximativ 40% din PIB, iar in anul 2004 s-a inregistrat o scadere a acestora, urmand ca pe viitor, ...

arierate
constau in obligatiile financiare ajunse la scadenta si neachitate, inregistrate de catre regiile autonome si de catre alte societati, sau chiar de catre stat; in alta acceptiune, arieratele ...

articol contabil
este format din contul corespondent debitor, contul corespondent creditor, suma si data operatiei.

articol contabil compus
este format din mai multe conturi debitoare si un singur cont creditor sau invers, dintr-un singur cont debitor si mai multe conturi creditoare. Asemenea articole se intocmesc in cazul cand ...

articol contabil de stornare
serveste pentru corectarea sau anularea unor inregistrari anterioare gresite.

articolul contabil simplu
este format dintr-un singur cont debitor si un singur cont creditor. Astfel de articole contabile se intocmesc pentru operatiile economice care determina modificarea a doua elemente patrimoniale.

asigurare
contractul de asigurare, reglementat de polita, de cererea-chestionar si conditiile de asigurare, de specificatie si de orice alt act aditional atasat contractului de asigurare.

asigurare de viata
un contract de asigurare prin care beneficiarul asigurari primeste o suma specificata (suma asigurata) in urma decesului asiguratului.

asigurare tip "toate riscurile"
o acoperire ce nu se limiteaza doar la evenimente asigurate indicate expres (asa cum este cazul la polita clasica), fiind despagubite orice tip de daune - distrugeri si avarieri produse din orice ...

asigurat
partea care a achizitionat asigurarea si care are dreptul de a solicita despagubiri pentru o dauna prin polita, ca parte la contract. Atunci cand asiguratul este una si aceeasi persoana cu ...

asigurator
societatea de asigurare.

Asociatia Romana a Bancilor
functioneaza in conformitate cu Legea nr 33/1991 privind activitatea bancara si isi propune sa reprezinte interesele colective ale bancilor in relatiile cu autoritatile publice, sa studieze probleme ...

asociere fara personalitate juridica
orice asociere in participatiune, grup de interes economic, societate civila sau alta entitate care nu este o persoana impozabila distincta, in intelesul impozitului pe venit si pe profit, conform ...

ATM 
Automat bancar care permite retragerea de numerar si efectuarea anumitor tranzactii bancare electronice cu ajutorul unui card bancar si in baza unor instructiuni speciale.

AUD
Dolarul australian (AUD) este din 1966 moneda oficiala in Australia, Kiribati, Nauru si Tuvalu. Subunitatile dolarului australian sunt centii ( 100 centi = 1 A$). Dolarul australian a fost introdus ...

audit
ansamblul operatiilor de examinare profesionala a conturilor anuale, situatiilor si raportarilor contabile ale unei intreprinderi de catre un auditor. Acesta intocmeste unraport de auditin care isi ...

audit bancar
consta intr-o operatiune de examinare a conturilor unei societati bancare de catre un auditor specializat. Aceasta operatiune confera o mai mare credibilitate informatiilor cuprinse in rapoartele ...

autentificarea ordinului de plata
procedura prin care se determina daca ordinul de plata a fost emis de catre persoana indicata ca emitent pe ordinul de plata.

autofinantare
consta in capacitatea unei intreprinderi de a-si acoperi cheltuielile din surse proprii, fara a apela la surse externe de finantare ( credite).

autoritate fiscala competenta
organul fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale

autorizare bancara 
este una din functiile principale ale BNR si consta in analiza si avizarea infiintarii de societati bancare si autorizarea functionarii acestora in Romania. Autorizarea bancara se realizeaza in doua ...

autorizatiile de functionare
document emis de catre BNR prin care aceasta institutie, pe baza documentelor prezentate de solicitanti, consimte ca societatea bancara respectiva este fezabila si poate sa inceapa sa functioneze. In ...

aval
angajament asumat de catre o persoana (avalist), alta decat tragatorul, trasul sau girantii, de a garanta un efect comercial. Persoana care primeste garantia se numeste avalizat. Un efect de comert ...

aval bancar
in acest caz avalistul este o banca. Se apeleaza la aceasta modalitate de garantare a creditului acordat de exportator importatorului, in cazul in care instrumentul de plata este cambia. Importatorul ...

avalizare
operatiune prin care este dat avalul.

avans
suma de bani sau cantitate de bunuri data sau primita cu anticipatie in contul unor servicii viitoare.

avans asupra marfurilor
credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului. Se mai numeste credit Lombard.

avans in contul current
acordarea de catre o banca clientului a unui credit pana la concurenta sumei maxime stabilite anterior. Este tot un credit acordat clientului si are ca scop acoperirea nevoilor zilnice cu caracter ...

avansuri de trezorerie
sume platite din casierie angajatilor care efectueaza deplasari in interesul serviciului, pe baza ordinului de deplasare si a dispozitiei de plata din casierie.

avansurile in cont current
se mai numesc credite de casa sau de trezorerie. Ele sunt destinate sa acopere nevoile curente, respectiv de productie imprevizibile si greu de localizat pe obiecte care sa reprezinte o garantie ...

avertisment
sanctiunea contraventionala (cu caracter administrativ) cea mai usoara aplicata unui angajat pentru o abatere disciplinara, prin care se atrage atentia acestuia ca va fi sanctionat mai aspru la o ...

aviz
instiintarea de catre o banca a unei alte banci sau a unui client asupra efectuarii unei operatiuni. Tot prin aviz se intelege si instiintarea obligatilor cambiali directi, de catre detinatorul unei ...

avizarea acreditivului
operatiune de instiintare a furnizorului extern prin intermediul unei banci din tara acestuia, despre deschiderea unui acreditiv in favoarea sa de catre importator.

aviz de prelevare directa
constituie o modalitate de initiere a unei plati de catre beneficiar. Beneficiarul solicita bancii platitorului sa execute un ordin de plata in favoarea sa. Intre banca si platitor se incheie un ...

Cautare rapida in glosar
 
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »