Codul Vamal actualizat 2010
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere

Titlul VI Alte destinatii vamale

 

Capitolul II Reexportul, distrugerea si abandonul

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:25

Art. 200 (1) Marfurile straine pot fi: a) reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei; b) distruse; c) abandonate in favoarea statului. (2) Reexportul implica, daca este cazul, aplicarea formalitatilor vamale prevazute pentru scoaterea marfurilor in afara teritoriului vamal al Romaniei, inclusiv a masurilor de politica comerciala. C...citeste mai mult