Sectiunea II Agenti economici autorizati

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:35

Art. 32

(1) Autoritatea vamala acorda pe baza criteriilor prevazute in prezenta sectiune si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, statutul de agent economic autorizat oricarui agent economic stabilit in Romania. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind securitatea si siguranta si/sau de anumite simplificari prevazute de reglementarile vamale.
(2) Statutul de agent economic autorizat se acorda pe baza urmatoarelor criterii:
a) lipsa inregistrarilor in baza de date a autoritatii vamale, referitoare la incalcarea reglementarilor vamale de catre agentul economic solicitant;
b) un sistem corespunzator de gestiune a inscrisurilor comerciale si, daca este cazul, a documentelor de transport care sa permita efectuarea controlului vamal;
c) dovada solvabilitatii financiare, daca este cazul, si, cand acestea sunt aplicabile, normele corespunzatoare de securitate si siguranta legate de gestionarea riscurilor.
(3) Prin regulamentul vamal se stabilesc normele privind:
a) acordarea statutului de agent economic autorizat;
b) eliberarea autorizarilor pentru utilizarea simplificarilor;
c) stabilirea autoritatii vamale care acorda statutul de agent economic autorizat si care elibereaza autorizatia prevazuta la lit.b);
d) tipul de facilitate si limitele acesteia care pot fi acordate in ceea ce priveste controalele vamale referitoare la securitate si siguranta, tinand cont de regulile referitoare la gestionarea riscurilor;
e) conditiile in care statutul de agent economic autorizat poate fi suspendat sau retras.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora