Titlul I Dispozitii generale

Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale

 

Sectiunea 1 Dreptul de reprezentare

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:33

Art. 31 (1) In conditiile prevazute in prezentul cod, orice persoana isi poate desemna un reprezentant in relatia sa cu autoritatea vamala pentru a intocmi actele si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile vamale. (2) Reprezentarea poate fi directa sau indirecta. (3) In cazul reprezentarii directe, reprezentantul actioneaza in n...citeste mai mult

Sectiunea II Agenti economici autorizati

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:35

Art. 32 (1) Autoritatea vamala acorda pe baza criteriilor prevazute in prezenta sectiune si, daca este necesar, dupa consultarea altor autoritati competente, statutul de agent economic autorizat oricarui agent economic stabilit in Romania. Agentul economic autorizat beneficiaza de anumite facilitati in ceea ce priveste controlul vamal privind s...citeste mai mult

Sectiunea III Decizii privind aplicarea reglementarilor vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:41

Art. 33 (1) O persoana care solicita autoritatii vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale este obligata sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare acestei autoritati pentru a se pronunta. (2) Decizia se adopta si se comunica solicitantului in termenele prevazute prin regulamentul vamal sau alte acte normativ...citeste mai mult

Sectiunea IV Informatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:43

Art. 37 (1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata. (2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand pri...citeste mai mult

Sectiunea V Alte dispozitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:44

Art. 40 (1) Autoritatea vamala poate sa efectueze, potrivit legii, toate controalele pe care le considera necesare pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tar...citeste mai mult