Sectiunea III Decizii privind aplicarea reglementarilor vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:41

Art. 33

(1) O persoana care solicita autoritatii vamale sa ia o decizie privind aplicarea reglementarilor vamale este obligata sa furnizeze toate informatiile si documentele necesare acestei autoritati pentru a se pronunta.
(2) Decizia se adopta si se comunica solicitantului in termenele prevazute prin regulamentul vamal sau alte acte normative.
(3) Cand solicitarea este formulata in scris, decizia se adopta in cadrul termenului legal, calculat de la data la care cererea este primita de autoritatea vamala si se comunica in scris solicitantului. Termenul prevazut poate fi depasit cand autoritatea vamala se afla in imposibilitatea de a-l respecta. Intr-o astfel de situatie, autoritatea vamala informeaza solicitantul, anterior expirarii termenului, asupra motivelor care justifica depasirea termenului, precum si cu noul termen apreciat ca fiind necesar pentru adoptarea deciziei.
(4) Deciziile adoptate de autoritatea vamala in scris trebuie sa mentioneze motivele pe care se intemeiaza si sa faca trimitere la dreptul de introducere a unei actiuni prevazute in prezentul cod.

Art. 34

Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, deciziile autoritatii vamale sunt puse in aplicare de la data adoptarii.

Art. 35

(1) O decizie favorabila persoanei interesate se anuleaza cand a fost luata pe baza unor informatii eronate sau incomplete si daca solicitantul a stiut sau ar fi trebuit sa stie ca informatiile erau eronate sau incomplete si aceasta decizie nu ar fi fost luata daca informatiile ar fi fost corecte si complete.
(2) Anularea se comunica de autoritatea vamala persoanei careia i s-a adresat si produce efecte de la data adoptarii deciziei anulate.

Art. 36

(1) Prin derogare de la prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare, o decizie favorabila persoanei interesate este revocata sau modificata cand, in alte cazuri decat cele mentionate la Art. 35, nu au fost sau nu mai sunt indeplinite una sau mai multe conditii prevazute pentru emiterea acesteia.
(2) O decizie favorabila persoanei interesate poate fi revocata si cand persoana careia ii este adresata nu indeplineste o obligatie care ii revine prin aceasta decizie.
(3) Revocarea sau modificarea deciziei se comunica persoanei careia i se adreseaza si produce efecte de la data aducerii la cunostinta. In cazuri exceptionale cand interesele legitime ale persoanei o cer, autoritatea vamala poate amana data aplicarii revocarii sau modificarii. Cazurile exceptionale se vor detalia in Regulamentul vamal.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora