Sectiunea IV Informatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:43

Art. 37

(1) Persoanele interesate au dreptul sa solicite autoritatii vamale, in scris, informatii privind aplicarea reglementarilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzata daca aceasta nu are legatura cu o operatiune de import sau export ce urmeaza a fi realizata.
(2) La cerere se anexeaza, daca este cazul, documentatia cuprinzand principalele caracteristici tehnice si comerciale ale marfurilor care fac obiectul tranzactiei, precum si analizele de laborator.
(3) Informatiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Cand apar costuri speciale pentru autoritatea vamala, mai ales ca rezultat al analizelor si expertizelor efectuate asupra marfurilor sau al returnarii acestora, cheltuielile corespunzatoare vor fi facturate solicitantului.

Art. 38

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor emite informatii tarifare obligatorii sau informatii obligatorii in materie de origine, la solicitarea scrisa a persoanei interesate, conform regulamentului vamal.
(2) Informatiile prevazute la alin.(1) obliga autoritatea vamala in fata solicitantului numai in privinta clasificarii tarifare a marfurilor sau pentru determinarea originii marfurilor. Informatiile obliga autoritatea vamala doar pentru marfurile care sunt vamuite dupa data la care au fost furnizate informatiile.
(3) Titularul informatiei tarifare obligatorii trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.
(4) Titularul unei informatii obligatorii in materie de origine trebuie sa faca dovada ca marfurile declarate si circumstantele care au dus la determinarea originii sunt conforme in toate privintele cu cele descrise in informatia obligatorie.

Art. 39

(1) O informatie tarifara obligatorie este valabila pentru o perioada de 6 ani de la data emiterii, iar cea in materie de origine pentru o perioada de 3 ani. Prin exceptie de la prevederile Art. 35, informatia obligatorie se anuleaza de autoritatea vamala daca s-a bazat pe informatii eronate sau incomplete furnizate de solicitant.
(2) Informatia tarifara obligatorie inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari cu ale carei prevederi informatia nu mai este conforma;
b) ca urmare a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura Combinata sau ca urmare a unui aviz de clasificare ori a unei modificari a Notelor explicative la Nomenclatura sistemului armonizat de descriere si codificare a marfurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(3) Informatia obligatorie in materie de origine inceteaza sa mai fie valabila:
a) ca urmare a adoptarii unei reglementari sau incheierii de catre Romania a unui acord cu ale caror prevederi informatia obligatorie nu mai este conforma;
b) cand devine incompatibila cu regulile de origine prevazute in legislatia in vigoare;
c) cand este modificata sau revocata conform Art. 36, cu conditia ca titularul sa fie instiintat cu privire la aceasta.
(4) Dispozitiile alin.(2) lit.a) si b), alin.(3) lit.a) si b) se aplica de la data intrarii in vigoare a actelor mentionate, iar cele de la alin. (2) lit.c) si alin.(3) lit.c) de la data instiintarii.
(5) Titularul unei informatii obligatorii care a incetat sa mai fie valabila, conform alin.(2) lit.b) si c) sau alin. (3) lit.b) si c), poate sa se foloseasca in continuare de aceasta informatie in scopul stabilirii drepturilor de import, a drepturilor de export, precum si a altor drepturi pe o durata de 6 luni, in situatia in care a avut incheiate contracte ferme pentru cumpararea sau vanzarea marfurilor, pe baza informatiei obligatorii inainte ca incetarea valabilitatii sa se fi produs. In cazul produselor pentru care se prezinta un certificat de import sau de export in timpul indeplinirii formalitatilor vamale, termenul de 6 luni se inlocuieste cu perioada de valabilitate a certificatului.
(6) Aplicarea dispozitiilor cuprinse in informatiile obligatorii are efect asupra determinarii drepturilor de import sau export si asupra modului de utilizare a certificatelor de import sau export prezentate cu ocazia declararii marfurilor in vama, cu conditia ca certificatul de import sau export sa fi fost eliberat in baza informatiilor obligatorii.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora