Sectiunea V Alte dispozitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:44

Art. 40

(1) Autoritatea vamala poate sa efectueze, potrivit legii, toate controalele pe care le considera necesare pentru a asigura aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale privind intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti.
(2) Controlul vamal, altul decat cel inopinat, se bazeaza pe o analiza de risc ce utilizeaza procedee informatice in scopul de a determina si cuantifica riscurile si de a elabora masurile necesare evaluarii acestora, pe baza unor criterii stabilite de autoritatea vamala si, daca este cazul, a unor criterii stabilite la nivel international. Pentru punerea in practica a masurilor de gestionare a riscurilor, autoritatea vamala utilizeaza un sistem electronic corespunzator.
(3) Cand controlul este efectuat de catre alta autoritate, acesta se desfasoara sub coordonarea autoritatii vamale si, in masura posibilului, in acelasi moment si in acelasi loc.
(4) In cadrul controlului, autoritatea vamala si alte autoritati competente pot schimba intre ele datele primite in legatura cu intrarea, iesirea, tranzitul, transferul si destinatia finala a marfurilor care circula intre teritoriul vamal al Romaniei si alte tari, precum si cu stationarea marfurilor care nu au statut de marfuri romanesti, daca este necesar in scopul diminuarii riscului.

Art. 41

(1) In scopul aplicarii reglementarilor vamale, orice persoana implicata direct sau indirect in operatiunile avand ca scop schimbul de marfuri dintre Romania si alte tari, este obligata sa furnizeze autoritatii vamale, la cererea acesteia si in termenul stabilit, toate documentele si informatiile necesare, pe orice suport, precum si orice sprijin necesar.
(2) Informatiile care, prin natura lor, sunt confidentiale sau care sunt oferite pe baza de confidentialitate impun obligatia pastrarii secretului profesional. Acestea nu se dezvaluie de catre autoritatea vamala fara permisiunea expresa a persoanei sau autoritatii care le-a furnizat. Comunicarea informatiilor este permisa cand autoritatea vamala poate fi obligata sau autorizata sa faca aceasta, conform prevederilor legale, mai ales in privinta protejarii datelor personale sau in legatura cu procedurile judiciare.

Art. 42

(1) Persoanele implicate pastreaza documentele mentionate la Art. 41 alin.(1), pentru a fi supuse controlului vamal, timp de 5 ani calendaristici, indiferent de suportul folosit. Acest termen se calculeaza astfel:
a) in cazul marfurilor puse in libera circulatie in alte imprejurari decat cele prevazute la lit.b) sau al marfurilor declarate pentru export, de la sfarsitul anului in care sunt acceptate declaratiile de punere in libera circulatie sau cele de export;
b) in cazul marfurilor puse in libera circulatie cu drepturi de import reduse sau zero in functie de destinatia lor finala, de la sfarsitul anului in care ele inceteaza a mai fi supuse supravegherii vamale;
c) in cazul marfurilor plasate sub un alt regim vamal, de la sfarsitul anului in care regimul vamal a fost incheiat;
d) in cazul marfurilor plasate intr-o zona libera sau un antrepozit liber, de la sfarsitul anului in care ele parasesc incinta respectiva.
(2) In cazul in care, in urma efectuarii unui control vamal in ceea ce priveste o datorie vamala se stabileste necesitatea corectarii acesteia in evidentele contabile, termenul prevazut la alin.(1) se prelungeste cu un an calendaristic.

Art. 43

Cursurile pietei valutare utilizate in scopul aplicarii legislatiei vamale sunt cele stabilite si publicate de Banca Nationala a Romaniei. Modalitatea de utilizare a acestora se stabileste prin regulamentul vamal.

Art. 44

Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile si conditiile in care aplicarea reglementarilor vamale poate fi simplificata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora