Sectiunea I Structura organizatorica a autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:23

Art. 5

(1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin:
a) Autoritatea Nationala a Vamilor;
b) directiile regionale vamale;
c) birourile vamale.
(2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale.

Art. 6

(1) Autoritatea Nationala a Vamilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, care se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Finantelor Publice, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Organizarea si functionarea acesteia se aproba prin hotarare a Guvernului.
(2) Autoritatea vamala are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Salarizarea, precum si drepturile si indatoririle personalului vamal sunt cele prevazute de lege pentru functionarii publici si de Statutul personalului vamal.
(4) Functiile generale si specifice utilizate in Autoritatea Nationala a Vamilor, in directiile regionale vamale, in birourile si in punctele vamale se stabilesc prin lege.

Art. 7

(1) Directiile regionale vamale si birourile vamale sunt unitati subordonate Autoritatii Nationale a Vamilor.
(2) Deschiderea de noi birouri vamale de frontiera sau inchiderea celor existente se face prin hotarare a Guvernului.
(3) Directiile regionale vamale, birourile vamale de interior si punctele vamale se infiinteaza prin decizia Autoritatii Nationale a Vamilor.

Art. 8

Autoritatea vamala isi desfasoara activitatea in sedii proprii sau, cand acest lucru nu este posibil, in spatii date in folosinta gratuita de catre detinatorii legali.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora