Titlul I Dispozitii generale

Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale

 

Sectiunea I Structura organizatorica a autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:23

Art. 5 (1) Activitatea autoritatii vamale se exercita prin: a) Autoritatea Nationala a Vamilor; b) directiile regionale vamale; c) birourile vamale. (2) In cadrul birourilor vamale se pot infiinta puncte vamale. Art. 6 (1) Autoritatea Nationala a Vamilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juri...citeste mai mult

Sectiunea II Atributiile autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:27

Art. 9 (1) Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara. (2) Controlul vamal se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul di...citeste mai mult

Sectiunea III Drepturile si obligatiile autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:28

Art. 19 Autoritatea Nationala a Vamilor si directiile regionale vamale exercita coordonarea, indrumarea si controlul efectuarii operatiunilor realizate de catre birourile vamale, asigurand aplicarea uniforma a reglementarilor vamale. Art. 20 Birourile vamale efectueaza operatiunile de control si supraveghere vamala in cazurile si in conditii...citeste mai mult

Sectiunea IV Personalul vamal. Drepturi si obligatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:30

Art. 22 Personalul vamal cuprinde functionarii numiti in functia publica in cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale. Art. 23 Conditiile de recrutare, de numire in functia publica, de promovare si evaluare, precum si de incetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalul...citeste mai mult