Sectiunea II Atributiile autoritatii vamale

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:27

Art. 9

(1) Autoritatea vamala exercita, in cadrul politicii vamale a statului, atributiile conferite prin reglementarile vamale pentru realizarea controlului vamal al marfurilor introduse sau scoase din tara.
(2) Controlul vamal se efectueaza la birourile si punctele vamale de catre personalul autoritatii vamale, sub indrumarea si controlul directiilor regionale vamale si al Autoritatii Nationale a Vamilor.
(3) In cazurile si conditiile prevazute de prezentul cod si de Regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua si in alte locuri decat cele prevazute la alin.(2).

Art. 10

(1) Autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport si al marfurilor, precum si al bunurilor si valorilor apartinand persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau scoaterea lor din tara.
(2) In cazul in care se refuza prezentarea, autoritatea vamala are dreptul sa efectueze controlul vamal, din proprie initiativa, fara acordul titularului.
(3) Cand exista indicii temeinice de frauda, se poate efectua, cu aprobarea sefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igiena si in incaperi separate, de catre persoane de acelasi sex cu persoana controlata.
Se considera ca exista indicii temeinice de frauda in situatiile cand agentul vamal:
a) descopera, in timpul controlului, indicii cu privire la existenta unor marfuri nedeclarate sau ascunse;
b) detine informatii despre intentia persoanei controlate de a savarsi contraventii sau infractiuni vamale;
c) poseda date ca persoana controlata a savarsit contraventii sau infractiuni vamale;
d) constata comportamente neobisnuite din partea persoanei controlate.
(4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul perchezitiei corporale prevazute in Codul de procedura penala.

Art. 11

(1) Autoritatea vamala, cand are informatii cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunse in corpul lor, poate, pe baza consimtamantului acestora, sa le supuna unui examen de investigare medicala.
(2) In caz de refuz, agentul vamal solicita parchetului in a carei raza de competenta se afla biroul vamal autorizarea pentru examinarea medicala si retinerea persoanei. Rezultatele examinarii medicale se prezinta parchetului in scopul aplicarii procedurilor penale.

Art. 12

(1) Personalul vamal este investit cu exercitiul autoritatii publice si are dreptul sa conduca la sediul biroului vamal persoanele suspecte de incalcarea reglementarilor vamale, a caror identitate nu a putut fi stabilita in conditiile legii.
(2) Echipajele mobile ale autoritatii vamale, identificabile prin dotari si insemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, in vederea verificarii respectarii reglementarilor vamale, folosind semnale formale specifice. Cand conducatorii mijloacelor de transport refuza sa opreasca, pot fi utilizate, pentru imobilizare, si alte modalitati prevazute de lege.
(3) In caz de infractiuni flagrante, personalul vamal are obligatia sa inainteze de indata procurorului pe faptuitor, impreuna cu lucrarile efectuate si mijloacele de proba.

Art. 13

(1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, in vederea efectuarii controlului vamal in conditiile legii, sa urce la bordul oricaror nave, inclusiv al celor militare, aflate in porturile maritime sau fluviale, precum si in rada acestora.
(2) Comandantul sau, in absenta acestuia, secundul navei comerciale sau militare, este obligat sa primeasca autoritatea vamala, sa o insoteasca in timpul controlului si sa ii creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe nava susceptibil de a ascunde marfuri sau valori supuse reglementarilor vamale.
(3) Prevederile alin.(1) si (2) se aplica si aeronavelor comerciale sau militare aflate in aeroporturi, la sosirea sau plecarea din tara.

Art. 14

(1) Autoritatea vamala poate controla marfurile supuse reglementarilor vamale, in orice loc s-ar afla pe teritoriul tarii. Pe durata controlului si verificarilor efectuate de personalul vamal cu atributii in acest domeniu, se pot retine, potrivit legii, de la persoanele fizice si juridice, documente de orice natura si pe orice fel de suport, care pot facilita indeplinirea misiunii de control. Retinerea documentelor se face pe baza unui procesverbal.
(2) In acest scop, autoritatea vamala poate:
a) verifica, in conditiile legii, cladiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta marfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum si orice alte obiective;
b) preleva, in conditiile legii, probe pe care le analizeaza in laboratoarele proprii sau agreate, in vederea identificarii si expertizarii marfurilor;
c) efectua investigatii, supravegheri si verificari in cazurile in care sunt semnalate situatii de incalcare a reglementarilor vamale;
d) desfasura activitatile necesare pentru gestionarea riscurilor;
e) exercita controlul ulterior la sediul agentilor economici asupra schimbului de marfuri dintre Romania si alte tari, in scopul verificarii respectarii reglementarilor vamale;
f) identifica, pe baza de documente, persoanele care se afla in raza de activitate a biroului vamal, precum si persoanele care au legatura cu marfurile si se afla in locurile verificate potrivit lit.a);
g) participa, in conditiile legii, la realizarea livrarilor supravegheate;
h) coopera direct cu alte institutii centrale romane sau cu administratii vamale straine, in conditiile legii si cu respectarea obligatiilor ce decurg din conventiile si intelegerile la care Romania este parte;
i) culege, prelucra si utiliza informatii specifice necesare pentru prevenirea si combaterea incalcarii reglementarilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de marfuri.

Art. 15

Pentru efectuarea controlului vamal al marfurilor si, cand este cazul, institutiile si orice alte persoane au obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale, fara plata, datele si informatiile pe care le detin referitoare la acele marfuri. Aceste date si informatii se transmit, in scris sau inregistrate pe alt suport material compatibil, in termenul solicitat.

Art. 16

(1) Organele postale sunt obligate sa prezinte, pentru control, autoritatii vamale aflate in incinta oficiului postal, coletele si trimiterile postale internationale, cu respectarea normelor postale.
(2) In exercitarea atributiilor de control, autoritatea vamala nu poate sa aduca atingere secretului corespondentei si trimiterilor postale.

Art. 17

(1) Autoritatea vamala isi exercita atributiile pe intreg teritoriul vamal al Romaniei, in conditiile stabilite prin prezentul cod.
(2) Organele de politie si alte autoritati publice, ce au potrivit legii, competente in domeniul controlului fiscal, al circulatiei si utilizarii marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei, sunt obligate sa anunte de indata autoritatea vamala cea mai apropiata cand constata incalcari ale reglementarilor vamale si sa depuna la aceasta marfurile care au facut obiectul acelei incalcari si documentele doveditoare.

Art. 18

(1) In scopul prevenirii incalcarii reglementarilor vamale, se instituie o zona speciala de supraveghere vamala, cuprinsa intre limita exterioara a marii teritoriale si frontiera de stat, precum si o fasie de 30 de km in interiorul frontierei de stat.
(2) In zona speciala de supraveghere vamala, autoritatea vamala efectueaza si alte actiuni specifice, prin infiintarea de posturi de supraveghere vamala, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodata, realizeaza controale inopinate, urmareste si identifica persoanele suspectate de incalcarea reglementarilor vamale.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora