Sectiunea IV Personalul vamal. Drepturi si obligatii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:30

Art. 22

Personalul vamal cuprinde functionarii numiti in functia publica in cadrul sistemului institutional al autoritatii vamale.

Art. 23

Conditiile de recrutare, de numire in functia publica, de promovare si evaluare, precum si de incetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislatia aplicabila functionarilor publici si personalului vamal.

Art. 24

Personalul vamal poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne, ecusoane distincte si, dupa caz, echipament de protectie, care se atribuie gratuit. Modelul si durata de intrebuintare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 25

(1) Personalul vamal isi exercita atributiile in cadrul operatiunilor de control si supraveghere vamala numai pe baza legitimatiilor de serviciu, in care sunt inscrise competentele conferite prin normele legale.
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin autoritatii vamale in exercitarea atributiilor care le revin.

Art. 26

Personalul vamal, in exercitarea atributiilor de serviciu, beneficiaza de ocrotirea speciala prevazuta de lege pentru ofiterii de politie.

Art. 27

(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta si face uz de arma, in conformitate cu normele legale privind regimul armelor si al munitiilor, se stabileste de conducatorul Autoritatii Nationale a Vamilor, cu aprobarea ministrului finantelor publice.
(2) Conditiile in care personalul vamal are dreptul sa detina si sa poarte arme se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Art. 28

Personalul vamal, indiferent de functia detinuta, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor si a operatiunilor efectuate, precum si a oricaror documente, date si informatii de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu si care nu sunt, potrivit legii, informatii de interes public.

Art. 29

Personalul vamal este obligat sa fie loial institutiei, sa aiba o atitudine corecta si integra, actionand cu competenta si fermitate pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea incalcarii reglementarilor vamale.

Art. 30

Autoritatea Nationala a Vamilor realizeaza formarea si perfectionarea personalului vamal prin Scoala de Finante Publice si Vama, precum si prin programe de formare specializata in administratia publica.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora