Codul Vamal actualizat 2010
Capitolul II Originea marfurilor

Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri

 

Capitolul I Tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:48

Art. 45 (1) Drepturile legal datorate cand ia nastere o datorie vamala se determina pe baza Tarifului vamal al Romaniei. (2) Dispozitiile prevazute in alte acte normative care reglementeaza domenii specifice schimbului de marfuri se aplica, dupa caz, potrivit clasificarii tarifare a acelor marfuri. Art. 46 Tariful Vamal al Romaniei cuprinde...citeste mai mult

Capitolul III Valoarea in vama a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:52

Art. 56 (1) Dispozitiile prezentului capitol stabilesc modul de determinare a valorii in vama in scopul aplicarii Tarifului vamal al Romaniei si a masurilor netarifare prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza domenii specifice legate de schimbul de marfuri. (2) Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul ...citeste mai mult