Codul Vamal actualizat 2010

Titlul IV Destinatia vamala

 

Capitolul I Introducere

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:03

Art. 81 (1) In masura in care nu exista dispozitii contrare, marfurilor li se poate acorda, in orice moment, in conditiile prevazute de lege, orice destinatie vamala, indiferent de natura sau cantitatea lor, de tara de origine sau provenienta, transport ori de destinatie. (2) Prevederile alin.(1) nu exclud aplicarea interdictiilor sau restrict...citeste mai mult

Capitolul II Plasarea marfurilor sub un regim vamal

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:04

Art. 82 (1) Marfurile destinate plasarii sub un regim vamal trebuie sa faca obiectul unei declaratii pentru acel regim vamal. (2) Marfurile romanesti declarate pentru regimul de export, perfectionare pasiva, tranzit sau antrepozitare vamala sunt supuse supravegherii vamale din momentul acceptarii declaratiei vamale pana la momentul in care ace...citeste mai mult

Capitolul III Declaratia in scris. Procedura normala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:06

Art. 85 (1) Declaratia in scris se face pe un formular corespunzator modelului oficial, prevazut in acest scop, aprobat de autoritatea vamala. Aceasta se semneaza de titularul operatiunii sau reprezentantul sau si contine datele necesare aplicarii dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care se declara marfurile. (2) Declaratia e...citeste mai mult

Capitolul IV Declaratia in scris. Procedura simplificata

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:07

Art. 97 (1) Autoritatea vamala poate autoriza utilizarea unei proceduri simplificate pentru prezentarea si declararea marfurilor, in cazurile si in conditiile stabilite prin regulamentul vamal. (2) Procedura simplificata permite ca: a) declaratia sa nu cuprinda toate datele de referinta prevazute la Art. 85 alin.(1) sau ca unele dintre docume...citeste mai mult

Capitolul V Alte declaratii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:09

Art. 98 Cand declaratia vamala este intocmita in modalitatile prevazute la Art. 84 lit.b) si c), prevederile Art. 85-97 se aplica in mod corespunzator. Art. 99 In cazul in care declaratia este intocmita conform Art. 84 lit.b) autoritatea vamala poate permite ca documentele care trebuie sa o insoteasca sa nu fie depuse impreuna cu declaratia....citeste mai mult

Capitolul VI Controlul ulterior al declaratiilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:10

Art. 100 (1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala. (2) In cadrul termenului prevazut la alin.(1), autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiu...citeste mai mult