Codul Vamal actualizat 2010
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Titlul IX Datoria vamala

 

Capitolul I Garantarea cuantumului datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:33

Art. 211 (1) Cand, in conformitate cu reglementarile vamale, autoritatea vamala solicita constituirea unei garantii pentru a asigura plata unei datorii vamale, o astfel de garantie trebuie sa fie constituita de debitor sau de potentialul debitor. (2) Autoritatea vamala solicita o singura garantie pentru o datorie vamala. (3) Garantia poate fi...citeste mai mult

Capitolul II Nasterea datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:35

Art. 223 (1) Datoria vamala la import ia nastere prin: a) punerea in libera circulatie a marfurilor supuse drepturilor de import; b) plasarea unor astfel de marfuri sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import. (2) Datoria vamala se naste in momentul acceptarii declaratiei vamale in cauza. (3) Debitorul este...citeste mai mult

Capitolul IV Stingerea datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:40

Art. 256 (1) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor in vigoare cu privire la implinirea termenului de prescriptie extinctiva si la imposibilitatea recuperarii datoriei vamale in cazul constatarii, pe cale judecatoreasca, a insolvabilitatii debitorului, datoria vamala se stinge prin: a) plata cuantumului drepturilor; b) remiterea cuantumului ...citeste mai mult

Capitolul V Rambursarea si remiterea drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:42

Art. 258 (1) Prin rambursare se intelege restituirea totala sau partiala a drepturilor de import sau de export care au fost achitate. (2) Prin remitere se intelege fie decizia de a nu percepe, integral sau partial, cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau partial, inscrierea in evidenta contabila a unui drept de impo...citeste mai mult