Titlul IX Datoria vamala

Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale

 

Sectiunea I Inscrierea in evidenta contabila si comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:37

Art. 240 (1) Cuantumul drepturilor de import sau export care rezulta dintr-o datorie vamala, denumit in continuare cuantumul drepturilor, se calculeaza de autoritatea vamala in momentul in care se afla in posesia datelor necesare si este inregistrat de aceasta in evidentele contabile sau pe alt suport echivalent. (2) Prevederile alin.(1) nu se...citeste mai mult

Sectiunea II Termene si modalitati de plata a cuantumului drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:39

Art. 245 (1) Cuantumul drepturilor care a facut obiectul comunicarii prevazute la Art. 244 se achita de debitor in urmatoarele termene: a) daca aceasta persoana nu are dreptul la nici una dintre facilitatile de plata prevazute in prezenta sectiune, plata se face in termenul prevazut in regulamentul vamal; b) daca persoana are dreptul la orica...citeste mai mult