Codul Vamal actualizat 2010

Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale

 

Capitolul I Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:55

Art. 60 (1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul unei declaratii sumare, cu exceptia celor incarcate in mijloace de transport care trec, fara oprire, prin apele teritoriale sau prin spatiul aerian al teritoriului vamal. (2) Declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare. Autoritatea vamala poate permite ca d...citeste mai mult

Capitolul II Prezentarea marfurilor la vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:57

Art. 66 Marfurile care intra pe teritoriul vamal al Romaniei se prezinta la biroul vamal de persoana care le-a introdus sau, dupa caz, de persoana care-si asuma raspunderea pentru transportul marfurilor dupa ce au fost introduse, cu exceptia marfurilor transportate cu mijloace de transport care tranziteaza, fara intrerupere, apele teritoriale s...citeste mai mult

Capitolul III Descarcarea marfurilor prezentate in vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:58

Art. 69 (1) Marfurile sunt descarcate sau transbordate de pe mijlocul de transport numai cu permisiunea autoritatii vamale in locurile desemnate sau aprobate de aceasta. (2) In cazul unui pericol iminent care impune descarcarea totala sau partiala a marfurilor, operatiunea se poate face fara acordul autoritatii vamale, care trebuie sa fie info...citeste mai mult

Capitolul IV Obligatia de a atribui o destinatie vamala marfurilor prezentate in vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:59

Art. 71 Marfurilor straine prezentate la biroul vamal li se acorda o destinatie aprobata de autoritatea vamala. Art. 72 (1) Cand marfurile sunt inscrise intr-o declaratie sumara, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sa solicite o destinatie vamala, aprobata de vama, in termen de: a) 45 de zile de la data...citeste mai mult

Capitolul V Depozitarea temporara a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:00

Art. 73 Pana cand li se atribuie o destinatie vamala, marfurile prezentate in vama au, din momentul prezentarii, statutul de marfuri depozitate temporar. Art. 74 (1) Marfurile pot fi depozitate temporar numai in locurile si in conditiile aprobate de autoritatea vamala. (2) Autoritatea vamala poate cere persoanei care detine marfurile sa con...citeste mai mult

Capitolul VI Dispozitii aplicabile marfurilor straine care au circulat sub un regim de tranzit

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:01

Art. 77 Dispozitiile Art. 64, cu exceptia alin.(1) lit.a) si ale Art. 65 alin.(2)-Art. 76 nu se aplica la introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a marfurilor deja plasate sub regimul de tranzit. Art. 78 Pentru marfurile straine care au circulat sub un regim de tranzit ajunse la destinatia lor pe teritoriul vamal al Romaniei si au fost ...citeste mai mult

Capitolul VII Alte dispozitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:02

Art. 79 (1) Cand imprejurarile o impun, autoritatea vamala poate dispune, in conditiile legii, ca marfurile prezentate in vama sa fie distruse, informandu-l in prealabil pe detinatorul marfurilor despre aceasta. (2) Costurile rezultate in urma distrugerii marfurilor sunt suportate de catre detinatorul marfurilor. Art. 80 In cazul in care se...citeste mai mult