Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Capitolul VII Alte dispozitii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:02

Art. 79 (1) Cand imprejurarile o impun, autoritatea vamala poate dispune, in conditiile legii, ca marfurile prezentate in vama sa fie distruse, informandu-l in prealabil pe detinatorul marfurilor despre aceasta. (2) Costurile rezultate in urma distrugerii marfurilor sunt suportate de catre detinatorul marfurilor. Art. 80 In cazul in care se...citeste mai mult

Capitolul I Introducere

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:03

Art. 81 (1) In masura in care nu exista dispozitii contrare, marfurilor li se poate acorda, in orice moment, in conditiile prevazute de lege, orice destinatie vamala, indiferent de natura sau cantitatea lor, de tara de origine sau provenienta, transport ori de destinatie. (2) Prevederile alin.(1) nu exclud aplicarea interdictiilor sau restrict...citeste mai mult

Capitolul II Plasarea marfurilor sub un regim vamal

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:04

Art. 82 (1) Marfurile destinate plasarii sub un regim vamal trebuie sa faca obiectul unei declaratii pentru acel regim vamal. (2) Marfurile romanesti declarate pentru regimul de export, perfectionare pasiva, tranzit sau antrepozitare vamala sunt supuse supravegherii vamale din momentul acceptarii declaratiei vamale pana la momentul in care ace...citeste mai mult

Capitolul III Declaratia in scris. Procedura normala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:06

Art. 85 (1) Declaratia in scris se face pe un formular corespunzator modelului oficial, prevazut in acest scop, aprobat de autoritatea vamala. Aceasta se semneaza de titularul operatiunii sau reprezentantul sau si contine datele necesare aplicarii dispozitiilor care reglementeaza regimul vamal pentru care se declara marfurile. (2) Declaratia e...citeste mai mult

Capitolul IV Declaratia in scris. Procedura simplificata

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:07

Art. 97 (1) Autoritatea vamala poate autoriza utilizarea unei proceduri simplificate pentru prezentarea si declararea marfurilor, in cazurile si in conditiile stabilite prin regulamentul vamal. (2) Procedura simplificata permite ca: a) declaratia sa nu cuprinda toate datele de referinta prevazute la Art. 85 alin.(1) sau ca unele dintre docume...citeste mai mult

Capitolul V Alte declaratii

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:09

Art. 98 Cand declaratia vamala este intocmita in modalitatile prevazute la Art. 84 lit.b) si c), prevederile Art. 85-97 se aplica in mod corespunzator. Art. 99 In cazul in care declaratia este intocmita conform Art. 84 lit.b) autoritatea vamala poate permite ca documentele care trebuie sa o insoteasca sa nu fie depuse impreuna cu declaratia....citeste mai mult

Capitolul VI Controlul ulterior al declaratiilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:10

Art. 100 (1) Autoritatea vamala are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, intr-o perioada de 5 ani de la acordarea liberului de vama, sa modifice declaratia vamala. (2) In cadrul termenului prevazut la alin.(1), autoritatea vamala verifica orice documente, registre si evidente referitoare la marfurile vamuite sau la operatiu...citeste mai mult

Capitolul I Punerea in libera circulatie

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:12

Art. 101 (1) Punerea in libera circulatie confera marfurilor straine statutul vamal de marfuri romanesti. (2) Punerea in libera circulatie atrage aplicarea masurilor de politica comerciala si indeplinirea formalitatilor vamale prevazute pentru importul marfurilor, precum si incasarea oricaror drepturi legal datorate. Art. 102 (1) Prin except...citeste mai mult

Sectiunea I Dispozitii comune

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:14

Art. 107 (1) Sintagma regim suspensiv se utilizeaza, in cazul marfurilor straine, pentru urmatoarele regimuri: a) tranzit; b) antrepozitare vamala; c) perfectionare activa sub forma unui sistem cu suspendare; d) transformare sub control vamal; e) admitere temporara. (2) Sintagma regim vamal economic se utilizeaza pentru urmatoarele regimu...citeste mai mult

Sectiunea II Tranzitul

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:15

Art. 113 (1) Regimul de tranzit permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al: a) marfurilor straine, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala; b) marfurilor romanesti, in cazurile si in conditiile prevazute in reglementari specifice pentru a se evita ca produsele care beneficia...citeste mai mult