Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Capitolul I Tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:48

Art. 45 (1) Drepturile legal datorate cand ia nastere o datorie vamala se determina pe baza Tarifului vamal al Romaniei. (2) Dispozitiile prevazute in alte acte normative care reglementeaza domenii specifice schimbului de marfuri se aplica, dupa caz, potrivit clasificarii tarifare a acelor marfuri. Art. 46 Tariful Vamal al Romaniei cuprinde...citeste mai mult

Sectiunea I Originea nepreferentiala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:50

Art. 50 La stabilirea originii nepreferentiale a marfurilor se au in vedere urmatoarele criterii: a) criteriul marfurilor produse in intregime intr-o tara, cand numai o tara se ia in considerare la atribuirea originii; b) criteriul transformarii substantiale, cand doua sau mai multe tari iau parte la producerea marfurilor. Art. 51 (1) Marf...citeste mai mult

Sectiunea II Originea preferentiala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:51

Art. 54 Regulile de origine preferentiala stabilesc conditiile de determinare a originii in vederea aplicarii masurilor tarifare preferentiale prevazute la Art. 46 lit.d) si e). Art. 55 Regulile si formalitatile necesare pentru determinarea originii preferentiale a marfurilor sunt cele stabilite in acordurile si conventiile internationale la...citeste mai mult

Capitolul III Valoarea in vama a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:52

Art. 56 (1) Dispozitiile prezentului capitol stabilesc modul de determinare a valorii in vama in scopul aplicarii Tarifului vamal al Romaniei si a masurilor netarifare prevazute de dispozitiile legale care reglementeaza domenii specifice legate de schimbul de marfuri. (2) Valoarea in vama reprezinta acea valoare care constituie baza de calcul ...citeste mai mult

Capitolul I Introducerea marfurilor pe teritoriul vamal al Romaniei

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:55

Art. 60 (1) Marfurile introduse pe teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul unei declaratii sumare, cu exceptia celor incarcate in mijloace de transport care trec, fara oprire, prin apele teritoriale sau prin spatiul aerian al teritoriului vamal. (2) Declaratia sumara se depune la biroul vamal de intrare. Autoritatea vamala poate permite ca d...citeste mai mult

Capitolul II Prezentarea marfurilor la vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:57

Art. 66 Marfurile care intra pe teritoriul vamal al Romaniei se prezinta la biroul vamal de persoana care le-a introdus sau, dupa caz, de persoana care-si asuma raspunderea pentru transportul marfurilor dupa ce au fost introduse, cu exceptia marfurilor transportate cu mijloace de transport care tranziteaza, fara intrerupere, apele teritoriale s...citeste mai mult

Capitolul III Descarcarea marfurilor prezentate in vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:58

Art. 69 (1) Marfurile sunt descarcate sau transbordate de pe mijlocul de transport numai cu permisiunea autoritatii vamale in locurile desemnate sau aprobate de aceasta. (2) In cazul unui pericol iminent care impune descarcarea totala sau partiala a marfurilor, operatiunea se poate face fara acordul autoritatii vamale, care trebuie sa fie info...citeste mai mult

Capitolul IV Obligatia de a atribui o destinatie vamala marfurilor prezentate in vama

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 12:59

Art. 71 Marfurilor straine prezentate la biroul vamal li se acorda o destinatie aprobata de autoritatea vamala. Art. 72 (1) Cand marfurile sunt inscrise intr-o declaratie sumara, titularul operatiunii comerciale sau reprezentantul acestuia este obligat sa solicite o destinatie vamala, aprobata de vama, in termen de: a) 45 de zile de la data...citeste mai mult

Capitolul V Depozitarea temporara a marfurilor

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:00

Art. 73 Pana cand li se atribuie o destinatie vamala, marfurile prezentate in vama au, din momentul prezentarii, statutul de marfuri depozitate temporar. Art. 74 (1) Marfurile pot fi depozitate temporar numai in locurile si in conditiile aprobate de autoritatea vamala. (2) Autoritatea vamala poate cere persoanei care detine marfurile sa con...citeste mai mult

Capitolul VI Dispozitii aplicabile marfurilor straine care au circulat sub un regim de tranzit

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:01

Art. 77 Dispozitiile Art. 64, cu exceptia alin.(1) lit.a) si ale Art. 65 alin.(2)-Art. 76 nu se aplica la introducerea pe teritoriul vamal al Romaniei a marfurilor deja plasate sub regimul de tranzit. Art. 78 Pentru marfurile straine care au circulat sub un regim de tranzit ajunse la destinatia lor pe teritoriul vamal al Romaniei si au fost ...citeste mai mult