Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Sectiunea III Antrepozitarea vamala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:18

Art. 119 (1) Regimul de antrepozitare vamala permite depozitarea intr-un antrepozit vamal a: a) marfurilor straine, fara ca ele sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala; b) marfurilor romanesti care, in temeiul prevederilor legale ce reglementeaza domenii specifice, beneficiaza, pe baza plasarii lor intr-un ant...citeste mai mult

Sectiunea IV Perfectionarea activa

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:20

Art. 134 (1) Regimul de perfectionare activa permite ca urmatoarele marfuri sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei intr-una sau mai multe operatiuni de perfectionare: a) marfurile straine destinate reexportului in afara teritoriului vamal al Romaniei sub forma produselor compensatoare, fara ca aceste marfuri sa fie supuse drepturilor...citeste mai mult

Sectiunea V Transformarea sub control vamal

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:22

Art. 150 Regimul de transformare sub control vamal permite ca marfurile straine sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni care le modifica natura sau starea, fara sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala. Regimul permite punerea lor in libera circulatie cu plata drepturil...citeste mai mult

Sectiunea VI Admiterea temporara

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:23

Art. 157 Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul vamal al Romaniei, cu exonerarea totala sau partiala de drepturi de import si fara a fi supuse masurilor de politica comerciala, a marfurilor straine destinate reexportului fara sa fi suferit vreo modificare in afara deprecierii normale datorata utilizarii lor. Art. 158 ...citeste mai mult

Sectiunea VII Perfectionarea pasiva

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:25

Art. 165 (1) Regimul de perfectionare pasiva permite ca marfurile romanesti sa fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni de perfectionare, iar produsele rezultate din aceste operatiuni sa fie puse in libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import. (2) Dispozitiile ali...citeste mai mult

Capitolul III Exportul

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:12

Art. 181 (1) Regimul de export permite scoaterea marfurilor romanesti in afara teritoriului vamal al Romaniei. Regimul de export atrage aplicarea masurilor de politica comerciala, indeplinirea formalitatilor vamale prevazute pentru exportul marfurilor, precum si, dupa caz, incasarea oricaror drepturi legal datorate. (2) Cu exceptia marfurilor ...citeste mai mult

Sectiunea I Dispozitii generale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:16

Art. 183 Zonele libere si antrepozitele libere sunt parti din teritoriul vamal al Romaniei sau incinte situate pe acest teritoriu, separate de restul acestuia, in care: a) marfurile straine sunt considerate, in ceea ce priveste aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica comerciala la import, ca nu se afla pe teritoriul vamal al...citeste mai mult

Sectiunea II Plasarea marfurilor in zone libere sau antrepozite libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:18

Art. 187 (1) Intr-o zona libera sau antrepozit liber pot fi plasate marfuri straine si marfuri romanesti. (2) Autoritatea vamala poate cere ca marfurile care prezinta pericol sau pot sa deterioreze alte marfuri ori care, din alte motive, necesita conditii speciale pentru depozitare, sa fie plasate in incinte dotate special pentru aceasta. Ar...citeste mai mult

Sectiunea III Functionarea zonelor libere si a antrepozitelor libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:20

Art. 189 (1) Durata stationarii marfurilor in zonele libere sau in antrepozitele libere este nelimitata. (2) Pentru anumite marfuri mentionate la Art. 183 lit.b) care sunt cuprinse in reglementarile privind politica agricola se pot stabili termene specifice prin regulamentul vamal. Art. 190 (1) Orice activitate industriala, comerciala sau de...citeste mai mult

Sectiunea IV Scoaterea marfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:22

Art. 195 Fara a se inlatura aplicarea dispozitiilor speciale prevazute de reglementarile vamale aferente unor domenii specifice, marfurile care parasesc o zona libera sau un antrepozit liber pot fi: a) exportate sau reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei; b) introduse intr-o alta parte a teritoriului vamal al Romaniei. Dispozitii...citeste mai mult