Titlul V Regimuri vamale

Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice

 

Sectiunea I Dispozitii comune

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:14

Art. 107 (1) Sintagma regim suspensiv se utilizeaza, in cazul marfurilor straine, pentru urmatoarele regimuri: a) tranzit; b) antrepozitare vamala; c) perfectionare activa sub forma unui sistem cu suspendare; d) transformare sub control vamal; e) admitere temporara. (2) Sintagma regim vamal economic se utilizeaza pentru urmatoarele regimu...citeste mai mult

Sectiunea II Tranzitul

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:15

Art. 113 (1) Regimul de tranzit permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al: a) marfurilor straine, fara ca acestea sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala; b) marfurilor romanesti, in cazurile si in conditiile prevazute in reglementari specifice pentru a se evita ca produsele care beneficia...citeste mai mult

Sectiunea III Antrepozitarea vamala

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:18

Art. 119 (1) Regimul de antrepozitare vamala permite depozitarea intr-un antrepozit vamal a: a) marfurilor straine, fara ca ele sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala; b) marfurilor romanesti care, in temeiul prevederilor legale ce reglementeaza domenii specifice, beneficiaza, pe baza plasarii lor intr-un ant...citeste mai mult

Sectiunea IV Perfectionarea activa

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:20

Art. 134 (1) Regimul de perfectionare activa permite ca urmatoarele marfuri sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei intr-una sau mai multe operatiuni de perfectionare: a) marfurile straine destinate reexportului in afara teritoriului vamal al Romaniei sub forma produselor compensatoare, fara ca aceste marfuri sa fie supuse drepturilor...citeste mai mult

Sectiunea V Transformarea sub control vamal

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:22

Art. 150 Regimul de transformare sub control vamal permite ca marfurile straine sa fie utilizate pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni care le modifica natura sau starea, fara sa fie supuse drepturilor de import sau masurilor de politica comerciala. Regimul permite punerea lor in libera circulatie cu plata drepturil...citeste mai mult

Sectiunea VI Admiterea temporara

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:23

Art. 157 Regimul de admitere temporara permite utilizarea pe teritoriul vamal al Romaniei, cu exonerarea totala sau partiala de drepturi de import si fara a fi supuse masurilor de politica comerciala, a marfurilor straine destinate reexportului fara sa fi suferit vreo modificare in afara deprecierii normale datorata utilizarii lor. Art. 158 ...citeste mai mult

Sectiunea VII Perfectionarea pasiva

Data: 18 aprilie 2011   Ora: 13:25

Art. 165 (1) Regimul de perfectionare pasiva permite ca marfurile romanesti sa fie exportate temporar de pe teritoriul vamal al Romaniei pentru a fi supuse unor operatiuni de perfectionare, iar produsele rezultate din aceste operatiuni sa fie puse in libera circulatie cu exonerare totala sau partiala de drepturi de import. (2) Dispozitiile ali...citeste mai mult