Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Capitolul V Rambursarea si remiterea drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:42

Art. 258 (1) Prin rambursare se intelege restituirea totala sau partiala a drepturilor de import sau de export care au fost achitate. (2) Prin remitere se intelege fie decizia de a nu percepe, integral sau partial, cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau partial, inscrierea in evidenta contabila a unui drept de impo...citeste mai mult

Titlul X Dreptul la actiune

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:43

Art. 266 (1) Orice persoana are dreptul de a formula actiune impotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamala cu privire la aplicarea reglementarilor vamale. (2) Are, de asemenea, dreptul de a formula actiune persoana care a solicitat autoritatii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementarilor vamale si nu a pri...citeste mai mult

Titlul XI Prohibitii si restrictii

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:45

Art. 269 (1) Sunt considerate prohibite toate marfurile a caror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este, potrivit legii, interzisa cu orice titlu. (2) Sunt considerate ca restrictionate marfurile a caror introducere sau scoatere de pe teritoriul vamal al Romaniei este supusa unor conditii sau indeplinirii unor formalit...citeste mai mult

Sectiunea I Infractiuni

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:47

Art. 270 (1) Introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal, constituie infractiunea de contrabanda si se pedepseste cu inchisoare de Ia2 1a7 ani si interzicerea unor drepturi. (2) Constituie, de asemenea, infractiune de contrabanda si se pedep...citeste mai mult

Sectiunea II Contraventii

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:49

Art. 279 Faptele care constituie contraventii la reglementarile vamale, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotarare a Guvernului. Art. 280 (1) Contraventiile vamale savarsite in incintele vamale si in locurile unde se desfasoara operatiuni sub supraveghere vamala se constata s...citeste mai mult