Titlul I Dispozitii generale
Capitolul II Sistemul institutional al autoritatii vamale
  Capitolul III Dispozitii generale privind drepturile si obligatiile persoanelor cu privire la reglementarile vamale
  Titlul II Elemente pe baza carora se aplica drepturile de import sau export sau celelalte masuri prevazute pentru schimbul international de marfuri
Capitolul II Originea marfurilor
  Titlul III Dispozitii aplicabile marfurilor introduse pe teritoriul vamal al Romaniei pana la stabilirea unei destinatii vamale
Titlul IV Destinatia vamala
Titlul V Regimuri vamale
Capitolul II Regimuri suspensive si regimuri vamale economice
  Titlul VI Alte destinatii vamale
Capitolul I Zone libere si antrepozite libere
  Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei
Titlul VIII Operatiuni privilegiate
Titlul IX Datoria vamala
Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale
  Titlul X Dreptul la actiune
Titlul XI Prohibitii si restrictii
Titlul XII Sanctiuni

Codul Vamal actualizat 2010

 

Capitolul II Reexportul, distrugerea si abandonul

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:25

Art. 200 (1) Marfurile straine pot fi: a) reexportate in afara teritoriului vamal al Romaniei; b) distruse; c) abandonate in favoarea statului. (2) Reexportul implica, daca este cazul, aplicarea formalitatilor vamale prevazute pentru scoaterea marfurilor in afara teritoriului vamal al Romaniei, inclusiv a masurilor de politica comerciala. C...citeste mai mult

Titlul VII Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:27

Art. 201 (1) Marfurile care parasesc teritoriul vamal al Romaniei fac obiectul fie al unei declaratii vamale, fie, daca declaratia vamala nu este ceruta, al unei declaratii sumare, cu exceptia celor transportate pe mijloace de transport care tranziteaza fara intrerupere apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal. (2) In anumite...citeste mai mult

Capitolul I Scutiri de taxe vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:29

Art. 206 (1) Cazurile in care marfurile puse in libera circulatie sau exportate sunt scutite de drepturi de import sau de export se stabilesc prin lege. (2) Prin hotarare a Guvernului, in cazuri temeinic justificate, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Economiei si Comertului, se aproba, cu caracter temporar, except...citeste mai mult

Capitolul II Marfuri returnate

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:30

Art. 207 (1) Marfurile romanesti care, dupa ce au fost exportate, sunt reintroduse pe teritoriul vamal al Romaniei si puse in libera circulatie intr-un termen de 3 ani, sunt exonerate de drepturi de import la cererea persoanei interesate. Termenul de 3 ani poate fi prelungit in cazuri exceptionale. (2) Cand marfurile returnate au fost, inainte...citeste mai mult

Capitolul III Produse de pescuit maritim si alte produse obtinute din mare

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:31

Art. 210 Fara sa se inlature aplicarea prevederilor Art. 51 alin.(2) lit.f), sunt exonerate de drepturi de import in momentul punerii in libera circulatie: a) produsele de pescuit maritim si alte produse obtinute din marea teritoriala a unei alte tari de navele inmatriculate sau inregistrate in Romania sau care navigheaza sub pavilion roman; ...citeste mai mult

Capitolul I Garantarea cuantumului datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:33

Art. 211 (1) Cand, in conformitate cu reglementarile vamale, autoritatea vamala solicita constituirea unei garantii pentru a asigura plata unei datorii vamale, o astfel de garantie trebuie sa fie constituita de debitor sau de potentialul debitor. (2) Autoritatea vamala solicita o singura garantie pentru o datorie vamala. (3) Garantia poate fi...citeste mai mult

Capitolul II Nasterea datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:35

Art. 223 (1) Datoria vamala la import ia nastere prin: a) punerea in libera circulatie a marfurilor supuse drepturilor de import; b) plasarea unor astfel de marfuri sub regimul de admitere temporara cu exonerare partiala de drepturi de import. (2) Datoria vamala se naste in momentul acceptarii declaratiei vamale in cauza. (3) Debitorul este...citeste mai mult

Sectiunea I Inscrierea in evidenta contabila si comunicarea catre debitor a cuantumului drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:37

Art. 240 (1) Cuantumul drepturilor de import sau export care rezulta dintr-o datorie vamala, denumit in continuare cuantumul drepturilor, se calculeaza de autoritatea vamala in momentul in care se afla in posesia datelor necesare si este inregistrat de aceasta in evidentele contabile sau pe alt suport echivalent. (2) Prevederile alin.(1) nu se...citeste mai mult

Sectiunea II Termene si modalitati de plata a cuantumului drepturilor

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:39

Art. 245 (1) Cuantumul drepturilor care a facut obiectul comunicarii prevazute la Art. 244 se achita de debitor in urmatoarele termene: a) daca aceasta persoana nu are dreptul la nici una dintre facilitatile de plata prevazute in prezenta sectiune, plata se face in termenul prevazut in regulamentul vamal; b) daca persoana are dreptul la orica...citeste mai mult

Capitolul IV Stingerea datoriei vamale

Data: 19 aprilie 2011   Ora: 09:40

Art. 256 (1) Fara a inlatura aplicarea dispozitiilor in vigoare cu privire la implinirea termenului de prescriptie extinctiva si la imposibilitatea recuperarii datoriei vamale in cazul constatarii, pe cale judecatoreasca, a insolvabilitatii debitorului, datoria vamala se stinge prin: a) plata cuantumului drepturilor; b) remiterea cuantumului ...citeste mai mult