Titlul I Sanatatea publica
Titlul II Programele nationale de sanatate
Titlul III Asistenta medicala primara
Titlul IV Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat
Titlul V Spitalele
Titlul VI Medicamentul si Asistenta farmaceutica a populatiei
Titlul VII Codul transplantului
Titlul VIII Personalul sanitar
Titlul IX Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale
Titlul X Asigurarile sociale de sanatate
Titlul XI Cardul european si cardul national de sanatate
Titlul XII Asigurarile voluntare de sanatate
Titlul XIII Finantarea unor cheltuieli de sanatate
Titlul XIV Calitatea si informatiile in sistemul de sanatate

Legea sanatatii

 

Cap 2 Asistenta farmaceutica a populatiei

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:27

Art. 82 Asistenta farmaceutica a populatiei urmareste asigurarea accesului populatiei la medicamente sigure, eficiente si de buna calitate. Pe linga medicamente, asistenta farmaceutica asigura accesul potrivit legii si la alte produse stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, cum ar fi: cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si a...citeste mai mult

Cap 3 Supravegherea

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:28

Art. 89 Pentru a se asigura adoptarea deciziilor de reglementare adecvate si armonizate privind medicamentele autorizate in Uniunea Europeana, avand in vedere informatiile obtinute privind reactiile adverse aparute la medicamente in conditii normale de utilizare, in Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale functioneaza un...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:30

Art. 96 (1)   Obiectul prezentului titlu il constituie stabilirea standardelor de calitate si de securitate pentru organele destinate transplantului uman, pentru tesuturile si celulele umane destinate utilizarii la om, pentru sange si componentele sanguine, in vederea garantarii unui nivel ridicat de protectie a sanatatii umane. (2)&...citeste mai mult

Personalul sanitar

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:32

Art. 101 (1)   Asistenta medicala a populatiei se asigura de personalul sanitar format din: a)      personal sanitar cu pregatire universitara; b)      personal sanitar mediu; c)      personal sanitar auxiliar; (2)   Profesiunile reglementate la n...citeste mai mult

Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:35

Art. 108 In sensul prezentului titlu, urmatorii termeni se definesc astfel: a)      personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical si moasa care acorda servicii medicale; b)      malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical s...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:41

Art. 124 (1)   Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza decontat din Fondul public de asigurari de sanatate. (2)   Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt: a)  ...citeste mai mult

Cap 2 Organizarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:43

Art. 126 (1)   Sistemul de asigurari sociale de sanatate este constituit din Casa Nationala a Asigurarilor Sociale de Sanatate (CNAS), asiguratorii de sanatate in contract cu CNAS, furnizori si asigurati, conform legii. (2)   Casa Nationala a Asigurarilor Sociale de Sanatate (CNAS), denumita in continuare CNAS, este autorit...citeste mai mult

Cap 3 Constituirea si utilizarea Fondului Public de Asigurari de Sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:44

SECTIUNEA 1 Constituirea Fondului public de asigurari de sanatate Art. 130 (1)   Fondul public de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, este un fond unic special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei legi si este administrat si gestionat de CNAS. (2)   Constituirea fondului se face d...citeste mai mult

Cap 4 Asiguratii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:45

SECTIUNEA I Persoanele asigurate Art. 133 (1)   Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile&nbs...citeste mai mult

Cap 5 Furnizorii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:47

SECTIUNEA 1 Art. 135 (1)   Furnizorii de servicii medicale organizati autorizati, evaluati si selectati conform reglementarilor legale in vigoare, care pot fi in relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate sunt: a)      unitati medicale publice sau private; b)      farmacii, di...citeste mai mult