Personalul sanitar

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:32

Art. 101

(1)   Asistenta medicala a populatiei se asigura de personalul sanitar format din:

a)      personal sanitar cu pregatire universitara;

b)      personal sanitar mediu;

c)      personal sanitar auxiliar;

(2)   Profesiunile reglementate la nivelul Uniunii Europene sunt cele de medic, farmacist, dentist, asistent medical si moasa si se practica numai de persoanele cu diploma de licenta sau certificate de absolvire a unei institutii de invatamint de specialitate care sint autorizate potrivit normelor legale in vigoare si in acord cu cerintele din Codul profesiilor medicale reglementate.

Art. 102

(1)   Personalul sanitar cu pregatire universitara cuprinde in afara profesiilor reglementate la nivelul Uniunii Europene si alte categorii precum biologi, chimisti, psihologi si alt personal de specialitate cu pregatire superioara, care lucreaza in domeniul asigurarii sanatatii. Atributiile acestora sunt reglementate prin norme legale specifice, iar obligatiile ce le revin in cadrul unitatilor medicale sunt definite prin regulamentele de organizare si functionare ale unitatilor medicale.

(2)   Personalul de specialitate cu pregatire superioara din unitatile medicale are obligatia sa participe, potrivit specialitatii sale, alaturi de profesiile medicale reglementate, la activitatea de asistenta medicala a populatiei.

Art. 103

(1)   Personalul sanitar mediu este format din laboranti, tehnicieni medicali si alte cadre cu pregatire medie de specialitate.

(2)   Personalul sanitar mediu nereglementat conformArt.xx (2) isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al medicului sau farmacistului.

Art. 104

Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, ingrijitori, brancardieri si alt asemenea personal care asigura curatenia si pastrarea igienei unitatilor medicale, pregatirea materialelor necesare activitatii, insotirea la nevoie a bolnavilor spitalizati; indeplineste alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a unitatii.

Art. 105

Medicii, farmacistii, intregul personal sanitar raspund, potrivit legii, de calitatea asistentei medicale acordate si au obligatia sa actioneze cu reponsabilitate profesionala si la cele mai inalate standard etice si deontologice, sa aiba o atitudine profund umana in intreaga lor activitate, sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala.

Art. 106

(1)   In vederea dezvoltarii celor mai adecvate politici de resurse umane pentru asigurarea starii de sanatate a populatiei se infiinteaza prin hotarare de Guvern, Registrul national al personalului medical – profesii reglementate – care activeaza in domeniul ingrijirii sanatatii.

(2)   Scopul Registrul national al personalului medical este:

1) de a inregistra profesionistii in domeniul sanatatii, pentru a asigura protectia consumatorilor de servicii de sanatate, pentru asigurarea furnizarii de servicii medicale numai de catre persoanele care au calificarile necesare

2) de a furniza datele necesare pentru managementul si politicile de resurse umane in sanatate.

(3)   Ministerul Sanatatii este autoritatea care detine Registrul National al personalului medical pe care il publica anual.

(4)   Pentru realizarea Registrul National al personalului medical, Ministerul Sanatatii va colabora cu organizatiile profesionale ale personalului sanitar care sunt obligate sa transmita datele solicitate la procesorul de date autorizat de catre Ministerul Sanatatii.

(5)   Personalul medical este obligat sa transmita informatii la procesorul de date autorizat, atunci cand sunt solicitate.

(6)   Procesorul autorizat are dreptul sa efectueze investigatii, in scopul de a obtine informatii inscrise in registru si de a obtine informatii de la alte registre.

(7)   Urmatoarele sunt informatiile minimale privind personalul sanitar care trebuie colectate in registrul national al personalului medical:

1) Date biografice;

2) Informatii privitoare la calificari

3) Informatii cu privire la locul de munca;

4) Informatii privind certificarea si autorizarea

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 107

Prezentul titlu intre in vigoare la 30 de zile de la publicarea in MO.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora