Titlul I Sanatatea publica
Titlul II Programele nationale de sanatate
Titlul III Asistenta medicala primara
Titlul IV Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat
Titlul V Spitalele
Titlul VI Medicamentul si Asistenta farmaceutica a populatiei
Titlul VII Codul transplantului
Titlul VIII Personalul sanitar
Titlul IX Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale
Titlul X Asigurarile sociale de sanatate
Titlul XI Cardul european si cardul national de sanatate
Titlul XII Asigurarile voluntare de sanatate
Titlul XIII Finantarea unor cheltuieli de sanatate
Titlul XIV Calitatea si informatiile in sistemul de sanatate

Legea sanatatii

 

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:13

PROIECT LEGE PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SISTEMULUI SANITAR DIN ROMANIAciteste mai mult

Cap 2 Principii si domenii de interventie ale sanatatii publice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:15

Art. 7 Principiile care guverneaza sanatates publica sunt: a)      Responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica b)      Focalizarea actiunilor de prevenire pe grupuri populationale vulnerabile c)      Preocuparea prioritara fata de determinantii starii de sana...citeste mai mult

Cap 3 Autoritatile sistemului de asistenta de sanatate publica

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:18

Art. 11 In sensul prezentei legi, prin autoritati ale retelei de asistenta de sanatate publica se intelege: a)      Ministerul Sanatatii, autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, ordonator principal de credite, in subordinea ...citeste mai mult

Cap 4 Dispozitii privind obligatiile persoanelor fizice si juridice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:19

Art. 14 Orice persoana fizica sau juridica, avand calitatea de angajator, este obligata sa asigure fondurile si conditiile necesare pentru: a)      efectuarea controlului medical periodic, conform normelor de sanatate publica si securitate in munca; b)      aplicarea masurilor de igiena, dezinf...citeste mai mult

Cap 5 Utilizarea mass media in interesul sanatatii publice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:21

Art. 19 (1)     Campaniile nationale de informare, educare si comunicare cu privire la teme care privesc sanatatea publica trebuie sa fie avizate de ministrul sanatatii. (2)     Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sunt obligate ca in cadrul grilelor de programe sa reze...citeste mai mult

Cap 6 Inspectia sanitara si controlul in sanatatea publica

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:22

Art. 20 Atributiile, responsabilitatile, organizarea, reorganizarea si functionarea Inspectiei sanitare si de control in sanatatea publica sunt reglementate prin Hotarare a Guvernului si Ordine aferente ale ministrului sanatatii; Art. 21 (1)     Activitatea de inspectie organizata la nivelul autoritatilor publice teritoria...citeste mai mult

Cap 7 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:45

Art. 23 (1)     In termen de 90 zile de la intrarea in vigoare a prezentului titlu, ministerul sanatatii va reglementa, conform procedurii legale, reorganizarea si restructurarea directiilor actuale de sanatate publica , prin transferul unor atributiuni si a personalul calificat in exercitarea atributiunilor transferate, int...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:47

Art. 26 (1)     Programele nationale de sanatate reprezinta cadrul implementarii obiectivelor politicii si strategiei asistentei de sanatate publica de catre Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala a domeniului de sanatate publica. (2)     Programele nationale de sanatate se adreseaza domeniilor de ...citeste mai mult

Cap 2 Finantarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:48

Art. 27 (1)     Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza: 1.    de la bugetul de stat 2.    din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3.    din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 4.    de la bugetul de stat ...citeste mai mult

Cap 3 Atributii in realizarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:49

Art. 28 Programele nationale de sanatate sunt elaborate, monitorizate si evaluate in mod distinct sau in comun de Ministerul Sanatatii si CNAS Art. 29 Ministerul Sanatatii asigura coordonarea tuturor programelor nationale de sanatate prin indeplinirea urmatoarelor atributii: a)      aproba domeniile prioritare de act...citeste mai mult