Cap 2 Finantarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:48

Art. 27

(1)     Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza:

1.    de la bugetul de stat

2.    din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

3.    din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

4.    de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii, prin transferuri din bugetul Ministerului Sanatatii catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

5.    din fonduri externe rambursabile si nerambursabile

6.    din veniturile proprii ale ministerelor si structurilor de executie abilitate acestui scop

7.    din donatii si sponsorizari

8.    din alte surse, potrivit legii

(2)     Sumele alocate programelor nationale de sanatate sunt aprobate prin legea bugetului de stat in conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

(3)     Sumele alocate pentru programele nationale de sanatate, respectiv pentru subprograme, sunt cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor prin care acestea se deruleaza, si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite.

(4)     Sumele mentionate la alin. (1) vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii impreuna cu bugetul de venituri si cheltuieli si executia acestuia

(5)     Ministerul Sanatatii poate retine la dispozitia sa, din veniturile proprii, o cota de rezerva calculata din totalul fondurilor aprobate pentru programele nationale de sanatate, al carei nivel si mod de utilizare se stabilesc prin hotarare de guvern

(6)     Achizitionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale si altele asemenea, pentru pacientii cuprinsi in cadrul programelor nationale de sanatate nominalizate prin hotarare de guvern, se realizeaza pe baza de contracte cost-volum si contracte cost-volum-rezultat, pe baza normelor metodologice la prezenta lege.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora