Legea sanatatii

Titlul II Programele nationale de sanatate

 

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:47

Art. 26 (1)     Programele nationale de sanatate reprezinta cadrul implementarii obiectivelor politicii si strategiei asistentei de sanatate publica de catre Ministerul Sanatatii, ca autoritate centrala a domeniului de sanatate publica. (2)     Programele nationale de sanatate se adreseaza domeniilor de ...citeste mai mult

Cap 2 Finantarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:48

Art. 27 (1)     Finantarea programelor nationale de sanatate se realizeaza: 1.    de la bugetul de stat 2.    din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 3.    din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 4.    de la bugetul de stat ...citeste mai mult

Cap 3 Atributii in realizarea programelor nationale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:49

Art. 28 Programele nationale de sanatate sunt elaborate, monitorizate si evaluate in mod distinct sau in comun de Ministerul Sanatatii si CNAS Art. 29 Ministerul Sanatatii asigura coordonarea tuturor programelor nationale de sanatate prin indeplinirea urmatoarelor atributii: a)      aproba domeniile prioritare de act...citeste mai mult

Cap 4 Dispozitii finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:50

Art. 33 Unitatile care deruleaza programe nationale de sanatate, respectiv subprograme, au obligatia utilizarii fondurilor in limita bugetului alocat si potrivit destinatiei specificate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si a organizarii evidentei contabile a cheltu...citeste mai mult