Legea sanatatii

Titlul X Asigurarile sociale de sanatate

 

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:41

Art. 124 (1)   Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei care asigura accesul asiguratilor la un pachet de servicii de baza decontat din Fondul public de asigurari de sanatate. (2)   Obiectivele sistemului de asigurari sociale de sanatate sunt: a)  ...citeste mai mult

Cap 2 Organizarea sistemului de asigurari sociale de sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:43

Art. 126 (1)   Sistemul de asigurari sociale de sanatate este constituit din Casa Nationala a Asigurarilor Sociale de Sanatate (CNAS), asiguratorii de sanatate in contract cu CNAS, furnizori si asigurati, conform legii. (2)   Casa Nationala a Asigurarilor Sociale de Sanatate (CNAS), denumita in continuare CNAS, este autorit...citeste mai mult

Cap 3 Constituirea si utilizarea Fondului Public de Asigurari de Sanatate

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:44

SECTIUNEA 1 Constituirea Fondului public de asigurari de sanatate Art. 130 (1)   Fondul public de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, este un fond unic special care se constituie si se utilizeaza potrivit prezentei legi si este administrat si gestionat de CNAS. (2)   Constituirea fondului se face d...citeste mai mult

Cap 4 Asiguratii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:45

SECTIUNEA I Persoanele asigurate Art. 133 (1)   Sunt asigurati, potrivit prezentei legi, toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada platii contributiei la fond, in conditiile&nbs...citeste mai mult

Cap 5 Furnizorii

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:47

SECTIUNEA 1 Art. 135 (1)   Furnizorii de servicii medicale organizati autorizati, evaluati si selectati conform reglementarilor legale in vigoare, care pot fi in relatii contractuale cu asiguratorii de sanatate sunt: a)      unitati medicale publice sau private; b)      farmacii, di...citeste mai mult

Cap 6 Controlul

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:47

Art. 139 (1)   Asiguratorul de sanatate controleaza modul in care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii avand obligatia sa permita accesul la evidentele referitoare la serviciile medicale prestate in derularea contractului. (2)   Furnizorii de servicii medica...citeste mai mult

Cap 7 Sanctiuni

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:48

Art.103 (1)   In cazul nerespectarii de catre asiguratorii de sanatate a obligatiilor prevazute in contractul incheiat cu CNAS se aplica prevederile sanctiunile prevazute in contractul cadru de asigurare precum si alte sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare.citeste mai mult

Cap 8 Dispozitii finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:48

Art. 140 (1)   La elaborarea normelor si reglementarilor privind asigurarile sociale de sanatate CNAS poate consulta organizatiile profesionale in domeniu. (2)   Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012. (3)   Titlul – Asigurarile sociale de sanatate se implementeaza in termen de 12 luni de...citeste mai mult