Titlul I Sanatatea publica
Titlul II Programele nationale de sanatate
Titlul III Asistenta medicala primara
Titlul IV Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat
Titlul V Spitalele
Titlul VI Medicamentul si Asistenta farmaceutica a populatiei
Titlul VII Codul transplantului
Titlul VIII Personalul sanitar
Titlul IX Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale
Titlul X Asigurarile sociale de sanatate
Titlul XI Cardul european si cardul national de sanatate
Titlul XII Asigurarile voluntare de sanatate
Titlul XIII Finantarea unor cheltuieli de sanatate
Titlul XIV Calitatea si informatiile in sistemul de sanatate

Legea sanatatii

 

Cap 4 Dispozitii finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:50

Art. 33 Unitatile care deruleaza programe nationale de sanatate, respectiv subprograme, au obligatia utilizarii fondurilor in limita bugetului alocat si potrivit destinatiei specificate, cu respectarea dispozitiilor legale, precum si obligatia gestionarii eficiente a mijloacelor materiale si banesti si a organizarii evidentei contabile a cheltu...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:53

Art. 35 Domeniul asistentei medicale primare asigura serviciile medicale specifice de prim contact populatiei deservite. Art. 36 (1)     In cuprinsul prezentei legi urmatorii termeni sunt definiti astfel: a)      medicina de familie – specialitate de sine statatoare care asigura servicii med...citeste mai mult

Cap II Coordonarea si derularea activitatii de asistenta medicala primara

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:12

Art. 38 (1)   Cabinetul de medicina de familie furnizeaza servicii de asistenta medicala primara asa cum sunt reglementate prin ordin al ministrului sanatatii catre pacientii: a)      asigurati, inscrisi pe lista proprie sau a altor cabinete; b)      neasigurati. (2)   Cab...citeste mai mult

Cap 3 Finantarea activitatii furnizorilor din medicina primara

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:13

Art. 43 (1)   In sistemul de asigurari sociale de sanatate finantarea serviciilor de medicina de familie se realizeaza pe baza de contract intre cabinetele de medicina de familie si asiguratorii de sanatate conform contractului cadru. (2)   Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicina de familie ...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:15

Art. 46 In sistemul national de servicii medicale de urgenta si de prim ajutor calificat, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie: a)      Sistemul national de servicii medicale de urgenta si prim ajutor calificat – ansamblul de structuri, forte, mecanisme si relatii, organizate dupa aceleasi pr...citeste mai mult

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:22

Art. 50 (1) Spitalul este unitatea medicala cu paturi, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. (2) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare si/sau paleative, precum si alte tipuri de servicii de sanatate Art. 51 (1)   Organizarea si functionarea spitalelor sunt reglementa...citeste mai mult

Cap 2 Organizarea si functionarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:23

Art. 56 (1)   Spitalele pot fi organizate ca institutii publice, asociatii, fundatii sau societati comerciale. (2)   Proprietarul spitalului poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului intr-una din cele patru forme de la alin. 1, cu avizul Ministerului Sanatatii (3)   Spitalele de interes strat...citeste mai mult

Cap 3 Finantarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:24

Art. 59 (1)   Spitalele organizate ca institutii publice sunt finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legi...citeste mai mult

Cap 4 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:25

Art. 65 (1)   Spitalul, indiferent de forma de organizare, are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. (2)   Raportarile se fac catre Ministerul Sanatatii, serviciile publice deconcentrate cu p...citeste mai mult

Cap 1 Medicamentul

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:26

Art. 67 Prin medicament se intelege orice substanta sau combinatie de substante prezentata ca avand proprietati pentru tratarea sau prevenirea bolilor la om; sau orice substanta sau combinatie de substante care poate fi folosita sau administrata la om, fie pentru restabilirea, corectarea sau modificarea functiilor fiziologice prin exercitarea u...citeste mai mult