Cap 2 Organizarea si functionarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:23

Art. 56

(1)   Spitalele pot fi organizate ca institutii publice, asociatii, fundatii sau societati comerciale.

(2)   Proprietarul spitalului poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului intr-una din cele patru forme de la alin. 1, cu avizul Ministerului Sanatatii

(3)   Spitalele de interes strategic pot sa fie organizate numai ca institutii publice sau fundatii de utilitate publica, lista spitalelor de interes strategic se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Ministerului Sanatatii

(4)   Spitalele organizate ca fundatii si asociatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.

(5)   Spitalele pot fi organizate si ca societati comerciale, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6)   Indiferent de forma de organizare a spitalelor, acestea trebuie sa respecte integral reglementarile referitoare la acordarea de servicii medicale, precum si pe cele referitoare la clasificarea, autorizarea si acreditarea spitalelor.

(7)   Modalitatile de infiintare, organizare si conducere a spitalelor se stabilesc prin Normele metodologice la prezenta lege, aprobate prin hotarare de guvern.

(8)   In functie de competente, spitalele sunt clasificate pe categorii. Criteriile in functie de care se face clasificarea se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

(9)   Pentru asigurarea continuitatii si complementaritatii serviciilor medicale spitalele trebuie sa incheie acorduri care sa asigure finalizarea cazului in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(10)         Spitalele se pot organiza in retele de asistenta medicala asa cum sunt acestea definite prin normele de aplicare ale prezentei legi.

Art. 57

(1)   Autorizatia sanitara de functionare se emite in conditiile stabilite prin normele aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si da dreptul spitalului sa functioneze. Dupa obtinerea autorizatiei sanitare de functionare, spitalul intra, la cerere, in procedura de acreditare. Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioada mai mare de 5 ani. Neobtinerea acreditarii in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentului Titlu conduce la rezilierea contractului din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si  al spitalului in cauza.

(2)   Acreditarea garanteaza faptul ca spitalele functioneaza la standardele stabilite potrivit normelor legale, privind acordarea serviciilor medicale, certificand calitatea serviciilor medicale in conformitate cu clasificarea spitalelor, pe categorii de acreditare.

(3)   Acreditarea se acorda de catre Agentia Nationala pentru Calitate si Informatie in Sanatate (ANCIS), care are in structura sa Comisia Nationala de Acreditare a Spitalelor.

(4)   ANCIS este institutie independenta, cu personalitate juridica.

(5)   ANCIS este finantata din venituri proprii si fonduri de la bugetul de stat.

(6)   Pentru obtinerea acreditarii se percepe o taxa de acreditare, al carei nivel se aproba prin ordin al ANCIS, la propunerea ministrului sanatatii publice.

(7)   Veniturile incasate din activitatea de acreditare sunt venituri proprii ale ANCIS, care urmeaza a fi utilizate pentru organizarea si functionarea ANCIS, in conditiile legii.

(8)   Procedurile, standardele si metodologia de acreditare se elaboreaza de catre ANCIS si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(9)   Lista cu unitatile spitalicesti acreditate si categoria acreditarii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 58

(1)   Acreditarea este valabila 5 ani. Inainte de expirarea termenului, spitalul solicita evaluarea in vederea reacreditarii.

(2)   Reevaluarea unui spital se poate face si la solicitarea Ministerului Sanatatii, a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau, dupa caz, a ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si a asiguratorului de sanatate. Taxele legate de reevaluare sunt suportate de solicitant.

(3)   Daca in urma evaluarii se constata ca nu mai sunt indeplinite standardele de acreditare, ANCIS acorda un termen pentru conformare sau retrage acreditarea pentru categoria solicitata.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora