Legea sanatatii

Titlul V Spitalele

 

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:22

Art. 50 (1) Spitalul este unitatea medicala cu paturi, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale. (2) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare si/sau paleative, precum si alte tipuri de servicii de sanatate Art. 51 (1)   Organizarea si functionarea spitalelor sunt reglementa...citeste mai mult

Cap 2 Organizarea si functionarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:23

Art. 56 (1)   Spitalele pot fi organizate ca institutii publice, asociatii, fundatii sau societati comerciale. (2)   Proprietarul spitalului poate decide schimbarea statutului organizatoric al spitalului intr-una din cele patru forme de la alin. 1, cu avizul Ministerului Sanatatii (3)   Spitalele de interes strat...citeste mai mult

Cap 3 Finantarea spitalelor

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:24

Art. 59 (1)   Spitalele organizate ca institutii publice sunt finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalelor publice provin din sumele incasate pentru serviciile medicale, alte prestatii efectuate pe baza de contract, precum si din alte surse, conform legi...citeste mai mult

Cap 4 Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:25

Art. 65 (1)   Spitalul, indiferent de forma de organizare, are obligatia sa inregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile legate de activitatea sa, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii. (2)   Raportarile se fac catre Ministerul Sanatatii, serviciile publice deconcentrate cu p...citeste mai mult