Legea sanatatii

Titlul III Asistenta medicala primara

 

Cap 1 Dispozitii generale

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:53

Art. 35 Domeniul asistentei medicale primare asigura serviciile medicale specifice de prim contact populatiei deservite. Art. 36 (1)     In cuprinsul prezentei legi urmatorii termeni sunt definiti astfel: a)      medicina de familie – specialitate de sine statatoare care asigura servicii med...citeste mai mult

Cap II Coordonarea si derularea activitatii de asistenta medicala primara

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:12

Art. 38 (1)   Cabinetul de medicina de familie furnizeaza servicii de asistenta medicala primara asa cum sunt reglementate prin ordin al ministrului sanatatii catre pacientii: a)      asigurati, inscrisi pe lista proprie sau a altor cabinete; b)      neasigurati. (2)   Cab...citeste mai mult

Cap 3 Finantarea activitatii furnizorilor din medicina primara

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 14:13

Art. 43 (1)   In sistemul de asigurari sociale de sanatate finantarea serviciilor de medicina de familie se realizeaza pe baza de contract intre cabinetele de medicina de familie si asiguratorii de sanatate conform contractului cadru. (2)   Prevederile din contractul cadru privind serviciile medicale de medicina de familie ...citeste mai mult