Cap 2 Principii si domenii de interventie ale sanatatii publice

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:15

Art. 7 Principiile care guverneaza sanatates publica sunt:

a)      Responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica

b)      Focalizarea actiunilor de prevenire pe grupuri populationale vulnerabile

c)      Preocuparea prioritara fata de determinantii starii de sanatate

d)      Abordarea multidisciplinara si intersectoriala;

e)      Parteneriat activ cu populatia, autoritatile publice centrale si locale, alte institutii si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale cu activitate in domeniul sanatatii publice, precum si organisme nationale si internationale cu competenta in sanatate publica

f)       Decizii bazate pe dovezi stiintifice

g)      Decizii fundamentate conform principiului prevenirii si precautiei in conditii specifice

h)      Descentralizarea sistemului de asistenta de sanatate publica

i)        Utilizarea unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice

Art. 8 Modalitatile de implementare a principiilor de sanatate publica sunt:

a)      Activitate de reglementare in domeniile sanatatii publice;

b)      Interventiile si activitatile desfasurate in cadrul programelor nationale de sanatate publica;

c)      Avizare/autorizare/notificare privind actiunilor si produselor cu impact asupra sanatatii individuale, comunitatilor si populatiei;

d)      Evaluarea impactului asupra sanatatii comunitatilor si populatiei in relatie cu programe, strategii si politici de sanatate ale tuturor sectoarelor de activitate cu impact asupra determinantilor starii de sanatate a populatiei

Art. 9 Functiile principale ale asistentei de sanatate publica vizeaza:

a)      Dezvoltarea politicilor, strategiilor si programelor pentru asigurarea sanatatii publice

b)      Monitorizarea si analiza starii de sanatate a populatiei, monitorizarea factorilor de risc pentru starea de sanatate,

c)      Sanatatea reproducerii

d)      Sanatatea mamei si copilului

e)      Supravegherea epidemiologica, prevenirea si controlul bolilor

f)       Managementul activitatilor de prevenire primara prin imunoprofilaxie activa

g)      Prevenirea si controlul epidemiilor si evenimentelor neasteptate in starea de sanatate, dupa caz, instituirea starii de alerta locala, nationala sau transfrontaliera

h)      Preventia bolilor netransmisibile

i)        Sanatatea in relatie cu mediul

j)        Asigurarea capacitatilor de raspuns la dezastre sau amenintarile la adresa vietii si sanatatii populatiei

k)      Promovarea sanatatii

l)        Evaluarea si asigurarea calitatii serviciilor de asistenta de sanatate publica

m)   Cercetarea, dezvoltarea si implementarea unor solutii eficiente de comunicare pentru schimbarea comportamentelor, de informare, educare si comunicare pentru prevenirea imbolnavirilor si promovarea starii de sanatate

n)      Colaborarea la procesul de invatamint medical si educational pentru integrarea conceptului de prevenire si precautiune specifica

o)      Asigurarea fluxului informational specific national si international specific

p)      Siguranta alimentului si promovarea politicilor de nutritie sanatoasa

q)      Sanatatea ocupationala

r)       Integrarea prioritatilor de sanatate publica in politicile si strategiile sectoriale si in strategiile nationale de dezvoltare durabila

Art. 10 Principalele domenii de interventie ale asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:

a)      Elaborarea periodica si realizarea obiectivelor Strategiei si Programelor Nationale de Sanatate Publica; asigurarea implementarii, monitorizarii si evaluarii interventiilor si activitatilor prevazute de Strategia si programele Nationale de Sanatate Publica

b)      Prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile prin:

1.    asigurarea imunizarilor

2.    supravegherea bolilor transmisibile si netransmisibile

3.    reglementarea normativa pentru prevenirea si combaterea bolilor

4.    programe si interventii de prevenire si control organizate la nivel national si/sau local

5.    controlul epidemiilor si supravegherea bolilor cu pondere semnificativa in populatie

6.    pregatirea si planificarea pentru urgentele de sanatate publica

7.    organizarea actiunilor de screening pentru depistarea precoce a bolilor

8.    supravegherea infectiilor nosocomiale si monitorizarea utilizarii antibioticelor

c)      Protejarea sanatatii si sanatatea in relatie cu mediu prin:

1.    monitorizarea si modelarea favorabila a factorilor de mediu in relatie cu sanatatea

2.    evaluarea unor factori de mediu nou identificati, cu risc pentru starea de sanatate

3.    definirea standardelor pentru factorii de mediu in relatie cu starea de sanatate

4.    reglementarea calitatii principalilor factori de mediu

5.    stabilirea si reglementarea normelor de igiena comunitara

6.    reglementarea circulatiei bunurilor si serviciilor cu impact asupra sanatatii publice

d)      Siguranta alimentului prin:

1.    supravegherea starii de nutritie si a calitatii alimentelor la consumator

2.    reglementarea calitatii principalilor factori alimentari

e)      Sanatatea ocupationala prin:

1.    definirea standardelor de sanatate ocupationala

2.    evaluarea riscurilor si morbiditatii in relatie cu sanatatea ocupationala

f)       Implementarea prevederilor Regulamentului Sanitar International si ale Deciziilor si Recomandarilor specifice ale Comunitatii Europene

g)       Evaluarea starii de sanatate prin:

1.    monitorizarea indicatorilor starii de sanatate conform standardelor internationale

2.    analiza evolutiei starilor morbide si a determinantilor starii de sanatate

3.    evaluarea eficacitatii si eficientei interventiilor si activitatilor din cadrul programelor de sanatate

4.    managementul nevoilor populatiei privind serviciile de sanatate publica

5.    identificarea problemelor si riscurilor de sanatate in comunitati

6.    reglementarea medicinei scolare in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii

h)      Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate prin:

1.    programe de educatie pentru sanatate in scopul promovarii starii de sanatate, care sa raspunda problemelor prioritare de sanatate publica identificate la nivel national si local

2.    campanii de informare-educare-comunicare a populatiei generale, a unor grupuri populationale la risc sau a grupurilor populationale vulnerabile

3.    implicarea comunitatilor locale in protejarea starii de sanatate

i)        Managementul sanatatii publice bazat pe:

1.    coordonare si intitiativa in formularea si implementarea politicilor de sanatate publica pe baze stiintifice

2.    evaluarea calitatii resursei umane si a serviciilor de sanatate publica la nivelul comunitatilor

3.    asigurarea coordonarii si cooperarii intersectoriale si multisectoriale in sanatate publica si evaluarea periodica a acesteia, in conformitate cu conceptul UE “Sanatate in toate politicile”

4.    evaluarea impactului politicilor publice asupra starii de sanatate

5.    cercetare in managementul sanatatii publice si a sistemelor de sanatate

j)        Inspectia sanitara si controlul in sanatatea publica

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora