Cap 3 Autoritatile sistemului de asistenta de sanatate publica

Data: 22 noiembrie 2011   Ora: 13:18

Art. 11 In sensul prezentei legi, prin autoritati ale retelei de asistenta de sanatate publica se intelege:

a)      Ministerul Sanatatii, autoritatea centrala in domeniul sanatatii publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, ordonator principal de credite, in subordinea Guvernului;

b)      Institutul National de Sanatate Publica, unitate de specialitate in domeniul asistentei de sanatate publica la nivel national si regional, cu personalitate juridica, ordonator secundar de credite, in subordinea ministerului sanatatii

c)      Directiile de sanatate publica , servicii publice deconcentrate ale ministerului sanatatii, cu personalitate juridica, ordonator de credite, reprezentand autoritatea de asistenta de sanatate publica la nivel administrativ teritorial

Art. 12

a)           Atributiile, responsabilitatile, organizarea, reorganizarea si functionarea Ministerului Sanatatii sunt reglementate prin Hotarare a Guvernului si Ordine aferente ale Ministrului Sanatatii

b)           Atributiunile, responsabilitatile, organizarea, reorganizarea si functionarea Institutului National de Sanatate Publica sunt reglementate prin Hotarare a Guvernului si Ordine aferente ale Ministrului Sanatatii

c)           Atributiunile, responsabilitatile, organizarea, reorganizarea si functionarea directiilor de sanatate publica sunt reglementate prin Hotarare a Guvernului si Ordine aferente ale ministrului sanatatii;

Art. 13

a) Alte institutii/servicii, cu sau fara personalitate juridica, care desfasoara activitati in domeniul asistentei de sanatate publica la nivel nationalregional, judetean sau local, aflate in subordonarea/coordonarea ministerului sanatatii, respectiv, in structura sau coordonarea altor altor ministere sau ale autoritatilor administratiei publice, sunt nominalizate prin hotarare de guvern, la propunerea ministerului sanatatii.

b) Institutiile care desfasoara activitati in domeniul asistentei de sanatate publica la nivel national, regional, judetean si local, cu personalitate juridica, aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, se infiinteaza, se reorganizeaza sau se desfiinteaza, la propunerea Ministerului Sanatatii, prin hotarare a Guvernului

c) Directiile/unitatile/serviciile care desfasoare activitati in domeniul asistentei de sanatate publica aflate in subordinea sau coordonarea altor ministere sau ale autoritatii administratiei publice teritoriale se infiinteaza, se reorganizeaza sau se desfiinteaza, la propunerea autoritatii sale ierarhice, cu avizul ministerului sanatatii si prin hotarare a guvernului.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora