• » Info Financiar
  • » Ordonanta de urgenta privind contractele de credit pentru consumatori

Ordonanta de urgenta privind contractele de credit pentru consumatori

 

Capitolul I. Obiect, domeniu de aplicare si definitii

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:26

Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza drepturile si obligatiile partilor in ceea ce priveste contractele de credit pentru consumatori. Art. 2. – (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca, sau cu un drept asupra unui bun imobil, pr...citeste mai mult

Capitolul II Informatii si practici preliminare incheierii contractului de credit

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:50

Sectiunea 1 Informatii standard care trebuie incluse in publicitate Art. 8. - Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie sa cuprinda informatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni. Art. 9. - (1) Informatiile standard specifica, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, urmatoarele: a) rata doban...citeste mai mult

Capitolul III Obligatia de a evalua bonitatea consumatorului si accesul la bazele de date

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:01

Art. 30. - (1) Creditorul evalueaza bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informatii obtinute, inclusiv de la consumator si pe baza consultarii bazei de date relevante, inainte de incheierea unui contract de credit. (2) In cazul in care partile convin sa modifice valoarea totala a creditului dupa incheierea con...citeste mai mult

Capitolul IV Informatii si drepturi privind contractele de credit

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:54

Sectiunea 1 Dispozitii comune Art. 33. - Contractele de credit sunt redactate in scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, marimea de minimum 10 p, pe hartie sau pe un alt suport durabil. In cazul in care contractul este redactat pe hartie, culoarea de fond a hartiei pe care este redactat contractu...citeste mai mult

Capitolul V Dreptul de retragere si dreptul de rambursare anticipata

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:59

Sectiunea 1 Dreptul de retragere Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit fara a invoca motive. (2) Termenul de retragere incepe sa curga de la una din urmatoarele date: a) data incheierii contractului de credit; b) data la care consumatorului ii...citeste mai mult

Capitolul VI Cesiunea de drepturi

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:03

Art. 70. - In cazurile in care drepturile creditorului in temeiul unui contract de credit sau contractul insusi se cesioneaza unei terte persoane, consumatorul are dreptul sa invoce impotriva cesionarului orice mijloc de aparare la care putea recurge impotriva creditorului initial, inclusiv dreptul la compensare. Art. 71. - (1) C...citeste mai mult

Capitolul VII Dobanda anuala efectiva

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:05

Art. 72. - Dobanda anuala efectiva, care este egala, pe o perioada de un an, cu valoarea actuala a tuturor angajamentelor, trageri, rambursari si costuri, prezente sau viitoare, convenite de creditor si de consumator, este calculata potrivit formulei matematice prevazuta in anexa nr. 1 partea 1. Art. 73. - (1) In scopul calculari...citeste mai mult

Capitolul VIII Anumite obligatii ale intermediarilor de credit fata de consumatori

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:06

Art. 77. - Intermediarul de credit indica in materialele publicitare si in documentatia destinata consumatorilor sfera atributiilor detinute, in special daca lucreaza exclusiv cu unul sau mai multi creditori sau ca broker independent. Art. 78. - (1) In cazul in care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu, inai...citeste mai mult

Capitolul IX Alte dispozitii

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:09

Art. 79. - (1) Se interzice incheierea, in spatiile de comercializare a bunurilor si/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achizitionarea acestora, inclusiv a contractelor incheiate prin intermediul comerciantilor de bunuri si/sau servicii. (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate. Art. 80. ...citeste mai mult

Capitolul X Competenta, sesizare si control

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:11

Art. 85. – (1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre creditori si de catre intermediarii de credit, consumatorii pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. (2) Pentru solutionarea pe cale amiabila a eventualelor dispute si fara a se aduce atingere...citeste mai mult