Capitolul V Dreptul de retragere si dreptul de rambursare anticipata

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:59

Sectiunea 1

Dreptul de retragere

Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice in care se poate retrage din contractul de credit fara a invoca motive.

(2) Termenul de retragere incepe sa curga de la una din urmatoarele date:

a) data incheierii contractului de credit;

b) data la care consumatorului ii sunt aduse la cunostinta clauzele, conditiile contractuale si informatiile potrivit prevederilor art. 33 - 49, in cazul in care ziua respectiva este ulterioara celei la care se face referire la lit. a).

Art. 59. - (1) In cazul in care consumatorul isi exercita dreptul de retragere, acesta are urmatoarele obligatii:

a) de a-l notifica pe creditor pe baza informatiilor oferite de acesta potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept sa isi produca efectele inainte de expirarea termenului de retragere;

b) de a-i plati creditorului creditul sau partea de credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost trasa pana la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost rambursata; dobanda se calculeaza pe baza ratei dobanzii convenite.

(2) Notificarea prevazuta la alin. (1) lit. a):

a) se face pe hartie sau pe alt suport durabil aflat la indemana creditorului si accesibil acestuia;

b) este transmisa prin mijloace admise legal, care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;

c) este expediata inainte de expirarea termenului.

(3) Exercitarea dreptului de retragere isi produce efectul de la data expedierii notificarii de catre consumator.

(4) Achitarea catre creditor a creditului sau a partii de credit trasa si a dobanzii potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectueaza fara nicio intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificarii de retragere catre creditor.

Art. 60. - Creditorul nu este indreptatit la nicio alta compensatie din partea consumatorului in cazul retragerii, cu exceptia compensatiei pentru orice taxe nerambursabile platite de catre creditor administratiei publice.

Art. 61. - In cazul in care creditorul sau un tert, pe baza unui contract intre tert si creditor, presteaza un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar consumatorul isi exercita dreptul de retragere din contractul de credit potrivit prevederilor din prezenta sectiune, obligatiile consumatorului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv inceteaza.

Art. 62. - In cazul in care consumatorul dispune de un drept de retragere potrivit prevederilor cuprinse la art. 58 – 61, se aplica prevederile prezentului act normativ, iar nu prevederile din:

a) art. 9 –13 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu modificarile ulterioare;

b) art. 9 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale, republicata.

 

Sectiunea a 2-a

Dreptul de retragere in cazul contractelor de credit legate

Art. 63. - In cazul in care consumatorul si-a exercitat un drept de retragere dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 85/2004, republicata, cu modificarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 106/1999, republicata, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creeaza cadrul de aplicare pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligatii in temeiul unui contract de credit legat.

Art. 64. - In cazul in care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate indrepta impotriva comerciantului in conditiile prevazute de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 65. - (1) In cazul in care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai in parte sau nu sunt conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se indrepta impotriva creditorului in cazul in care nu a reusit sa obtina, de la furnizor, satisfacerea pretentiilor la care are dreptul in conformitate cu legislatia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor.

(2) Creditorul raspunde solidar cu vanzatorul pentru orice pretentii pe care consumatorul le poate avea impotriva vanzatorului.

 

Sectiunea a 3-a

Rambursarea anticipata

Art. 66. - Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa se libereze in tot sau in parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere privind dobanda si costurile aferente perioadei dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit.

Art. 67. - (1) In cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul este indreptatit la o compensatie echitabila si justificata in mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului cu conditia ca rambursarea anticipata sa intervina intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.

(2) O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:

a) 1 % din valoarea creditului rambursata anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit este mai mare de un an;

b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, daca perioada de timp dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

(3) Creditorul stabileste o metoda de calcul a compensatiei clara si usor verificabila, pe care o va face cunoscuta consumatorului din stadiu precontractual.

Art. 68. - Nu se solicita o compensatie pentru rambursare anticipata in nici unul din urmatoarele cazuri:

a) rambursarea a fost realizata ca urmare a executarii unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplata;

b) contractul de credit este acordat sub forma „descoperitului de cont”;

c) rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului nu este fixa.

Art. 69. - Orice compensatie nu poate depasi cuantumul dobanzii pe care consumatorul ar fi platit-o in perioada dintre rambursarea anticipata si data convenita pentru incetarea contractului de credit.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora