Capitolul VI Cesiunea de drepturi

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:03

Art. 70. - In cazurile in care drepturile creditorului in temeiul unui contract de credit sau contractul insusi se cesioneaza unei terte persoane, consumatorul are dreptul sa invoce impotriva cesionarului orice mijloc de aparare la care putea recurge impotriva creditorului initial, inclusiv dreptul la compensare.

Art. 71. - (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevazuta la art. 70, cu exceptia cazurilor in care creditorul initial, prin acord cu cesionarul, administreaza in continuare creditul catre consumator.

(2) In situatiile in care informarea consumatorului cu privire la cesiune este obligatorie, conform prevederilor alin. (1), cesiunea, individuala sau in cadrul unui portofoliu de creante, devine opozabila consumatorului prin notificarea adresata acestuia de catre cedent.

(3) Cesionarul este obligat sa aiba o persoana de contact in Romania pentru rezolvarea eventualelor litigii si pentru a raspunde in fata autoritatilor publice.

(4) Cesiunea se notifica de catre cedent consumatorului, in termen de 10 zile de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(5) Notificarea va mentiona creditorul care va incasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului dupa cesiune precum si numele si adresa sediului social si a punctului de lucru al reprezentantului legal in Romania.

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora