Capitolul II Informatii si practici preliminare incheierii contractului de credit

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 16:50

Sectiunea 1

Informatii standard care trebuie incluse in publicitate

Art. 8. - Orice forma de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie sa cuprinda informatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

Art. 9. - (1) Informatiile standard specifica, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, urmatoarele:

a) rata dobanzii aferente creditului, fixa si/sau variabila, impreuna cu informatii privind orice costuri incluse in costul total al creditului pentru consumator;

b) valoarea totala a creditului;

c) dobanda anuala efectiva;

d) durata contractului de credit;

e) in cazul unui credit sub forma de amanare la plata pentru un anumit bun sau serviciu, pretul de achizitie si valoarea oricarei plati in avans;

f) dupa caz, valoarea totala platibila de catre consumator si valoarea ratelor.

(2) In orice forma de publicitate, informatiile prevazute la alin. (1) sunt scrise in mod clar, concis, vizibil si usor de citit, in acelasi camp vizual si cu caractere de aceeasi marime.

(3) In cazul in care incheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, in special o asigurare, este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat in prealabil, obligatia de a incheia un asemenea contract este, de asemenea, mentionata in mod clar, concis si vizibil, impreuna cu dobanda anuala efectiva.

Art. 10. - Prezenta sectiune se aplica cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor.

 

Sectiunea a 2-a

Informatii precontractuale

Art. 11. - (1) Creditorul si, dupa caz, intermediarul de credit furnizeaza consumatorului, pe baza clauzelor si a conditiilor de creditare oferite de catre creditor, precum si, dupa caz, a preferintelor exprimate si a informatiilor furnizate de catre consumator, informatiile necesare care sa ii permita consumatorului sa compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit.

(2) Informatiile sunt furnizate:

a) cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile, inainte ca un consumator sa incheie un contract de credit sau sa accepte o oferta;

b) pe hartie sau pe alt suport durabil;

c) prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevazut in anexa nr. 2.

(3) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

(4) In cazul in care creditorul a furnizat formularul "Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevazut in anexa nr. 2, se considera ca acesta a respectat cerintele de informare prevazute de prezentul articol si la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 12. - Orice informatii suplimentare pe care creditorul ar putea sa i le furnizeze consumatorului trebuie oferite intr-un document separat care poate fi anexat la formularul "Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".

Art. 13. - (1) In plus fata de formularul "Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevazut in anexa nr. 2, consumatorului i se furnizeaza, la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

(2) In cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si al contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, in plus fata de formularul „Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevazut in anexa nr. 2, creditorul are obligatia sa furnizeze, in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) teza a doua.

Art. 14. - (1) Informatiile prevazute la art. 11 cuprind urmatoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totala a creditului si conditiile care guverneaza tragerea;

d) durata contractului de credit;

e) in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun sau serviciu si in cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;

f) rata dobanzii aferente creditului;

g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a ratei dobanzii precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;

h) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; in cazul in care consumatorul a informat creditorul in legatura cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit si valoarea totala a creditului, creditorul trebuie sa ia in considerare aceste componente;

i) in cazul in care un contract de credit prevede modalitati de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobanzii aferente creditului diferite, si creditorul foloseste ipoteza prevazuta in anexa nr.1 partea a II-a lit. b), acesta trebuie sa indice faptul ca aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobanzi anuale efective mai mari;

j) suma, numarul si frecventa platilor care vor fi efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care platile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;

k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiuni de plata, cat si trageri din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, impreuna cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;

l) existenta taxelor, onorariilor si costurilor pe care consumatorul trebuie sa le plateasca in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

m) obligatia, dupa caz, de a incheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, in special o asigurare, in cazul in care incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi sau pentru obtinerea acestuia in concordanta cu clauzele si conditiile prezentate;

n) rata dobanzii aplicabila in cazul ratelor restante, masurile pentru ajustarea acesteia, si, orice costuri in caz de nerespectare a contractului;

o) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor;

p) garantiile solicitate;

q) existenta sau lipsa dreptului de retragere;

r) dreptul de rambursare anticipata, si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care aceasta va fi stabilita potrivit prevederilor art. 66 - 69;

s) dreptul consumatorului de a fi informat de indata si gratuit asupra rezultatului consultarii bazei de date pentru evaluarea bonitatii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);

s) dreptul consumatorului de a primi la cerere si gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t) in cazul creditelor garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi, gratuit, un exemplar al proiectului de contract de credit. In acest caz, pct. 4 referitor la alte aspecte juridice importante, randul 5, prevazuta in anexa nr. 2, se reformuleaza dupa cum urmeaza: "Dreptul de primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul sa primiti un exemplar al proiectului de contract de credit." Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t) dupa caz, perioada in care informatiile precontractuale au forta juridica obligatorie pentru creditor.

(2) In cazul contractelor de credit garantate cu ipoteca, cu o alta garantie comparabila sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si al contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, in afara de informatiile prevazute la alin. (1), creditorul informeaza consumatorul ca acestuia ii pot reveni, in stadiu precontractual, numai urmatoarele cheltuieli, dupa caz:

a) cheltuieli aferente intocmirii dosarului de credit,

b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si garantiilor aferente.

Art. 15. - In cazul comunicarii telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferita, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicata cu modificarile ulterioare, cuprinde cel putin urmatoarele:

a) elementele prevazute la art. 14 alin. (1), lit. c) – g) si lit. j);

b) dobanda anuala efectiva, ilustrata prin intermediul unui exemplu reprezentativ;

c) valoarea totala platibila de catre consumator.

Art. 16. - In cazul in care, la cererea consumatorului, contractul a fost incheiat folosind un mijloc de comunicare la distanta care nu permite furnizarea informatiilor in conformitate art. 11- 12 si art. 14, in special in situatia prevazuta la art. 15, creditorul furnizeaza consumatorului toate informatiile precontractuale folosind formularul "Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevazut in anexa nr. 2, imediat dupa incheierea contractului de credit.

Art. 17. - (1) In cazul unui contract de credit in care platile facute de consumator nu conduc la o rambursare imediata a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital in timpul perioadelor si in conditiile stabilite in contractul de credit sau intr-un contract accesoriu, informatiile precontractuale cerute potrivit art. 11 - 12 si art. 14 cuprind o declaratie clara si concisa, potrivit careia aceste contracte de credit nu prevad o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.

(2) Daca se ofera o astfel de garantie, declaratia nu este necesara.

Art. 18. - (1) Creditorii si, dupa caz, intermediarii de credit ofera consumatorului explicatii corespunzatoare care sa-i permita acestuia sa evalueze daca contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale si la situatia sa financiara.

(2) Explicatiile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) explicarea informatiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit prevederilor art. 11- 12 si art. 14;

b) caracteristicile esentiale ale produselor propuse si efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorului;

c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru consumator, astfel incat consumatorii sa inteleaga ce platesc;

d) consecintele neplatii din partea consumatorului.

Art. 19. - Se interzice perceperea unui comision de analiza dosar in cazul in care creditul nu se acorda.

Art. 20. – In termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul raspunde in scris consumatorului sau, la solicitarea expresa a consumatorului, in alta forma aleasa de consumator si acceptata de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.

(2) La primirea cererii de credit si a celorlalte documente ce sunt necesare acordarii creditului, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a inmana imediat consumatorului un inscris datat, semnat si cu numar de inregistrare, continand confirmarea creditorului ca i s-au predat toate actele necesare acordarii creditului.

 

Sectiunea a 3-a

Cerinte precontractuale de informare pentru anumite contracte de credit sub forma "descoperit de cont" si pentru anumite contracte specifice de credit

Art. 21. - Prezenta sectiune se aplica contractelor de credit prevazute la art. 3, art. 5-6.

Art. 22. - (1) Creditorul si, dupa caz, intermediarul de credit furnizeaza consumatorului, pe baza clauzelor si a conditiilor de creditare oferite de catre creditor, precum si, dupa caz, a preferintelor exprimate si a informatiilor furnizate de catre consumator, informatiile necesare care sa ii permita consumatorului sa compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract de credit.

(2) Informatiile sunt furnizate:

a) cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile, inainte ca un consumator sa incheie un contract de credit sau sa accepte o oferta;

b) pe hartie sau pe un alt suport durabil;

c) intr-o modalitate prin care sa se asigure ca toate informatiile au acelasi grad de vizibilitate.

(3) Perioada de 15 zile prevazuta la alin. (2) se poate reduce cu acordul expres al consumatorului.

(4) Informatiile pot fi furnizate prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevazute in anexa nr.3.

(5) In cazul in care creditorul a furnizat informatii prin formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori” prevazute in anexa nr. 3, se considera ca acesta a respectat cerintele referitoare la informatii prevazute de prezentul articol si la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23. - In plus fata de informatiile prevazute la art. 22, art. 25 - 27, consumatorului i se furnizeaza, la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit care include informatiile contractuale prevazute la art. 33 –49, in masura in care articolele respective se aplica. Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care, in momentul cererii, creditorul nu poate sa incheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

Art. 24. - In cazul in care contractul a fost incheiat, la cererea consumatorului, folosind un mijloc de comunicare la distanta care nu permite oferirea informatiilor ce trebuie furnizate conform prevederilor art. 22, art. 25 - 27, creditorul isi indeplineste, imediat dupa incheierea contractului de credit, obligatiile prevazute la art. 22, art. 25 - 26, prin furnizarea informatiilor contractuale prevazute la art. 33 – 49, in masura in care articolele respective se aplica.

Art. 25. - Informatiile la care se face referire la art. 22 cuprind urmatoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, dupa caz, numele si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totala a creditului;

d) durata contractului de credit;

e) rata dobanzii aferente creditului;

f) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul incheierii contractului de credit si, conditiile in care acele costuri pot fi modificate;

g) dobanda anuala efectiva ilustrata prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calculul dobanzii respective;

h) conditiile si procedura pentru incetarea contractului de credit;

i) pentru contractele de credit de tipul celor prevazute la art. 3, o mentiune conform careia consumatorului i se poate solicita in orice moment rambursarea integrala a creditului, dupa caz;

j) rata dobanzii aplicabila in cazul ratelor intarziate, masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice penalitati platibile in caz de neplata;

k) dreptul consumatorului de a fi informat imediat si gratuit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1), asupra rezultatului consultarii bazei de date, realizate pentru evaluarea bonitatii sale;

l) pentru contractele de credit de tipul celor prevazute la art. 3, informatii cu privire la costurile aplicabile inca de la momentul incheierii contractului de credit precum si, dupa caz, conditiile in care pot fi modificate aceste costuri;

m) dupa caz, termenul pe parcursul caruia informatiile precontractuale au forta juridica obligatorie pentru creditor.

Art. 26. - (1) In cazul unui contract de credit in sensul art. 5 - 6, informatiile prevazute la art. 22 si la art. 25 includ si urmatoarele:

a) valoarea, numarul si frecventa platilor care vor fi efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care platile se vor aloca, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;

b) dreptul de rambursare anticipata si, dupa caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul in care aceasta va fi stabilita.

(2) In cazul contractelor de credit prevazute la art. 3, se aplica numai prevederile art. 22 si 25.

Art. 27. - (1) In cazul comunicarii verbale prin telefon si in cazul in care consumatorul solicita ca "descoperitul de cont" sa fie disponibil imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevazute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).

(2) In plus, in contractele de credit de tipul celor prevazute la art. 5 si 6, descrierea principalelor caracteristici include mentionarea duratei contractului de credit.

Art. 28. - Fara a aduce atingere exceptiei prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b), in cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma "descoperit de cont" si care trebuie rambursate intr-o perioada de o luna, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevazute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).

Art. 29. - (1) Prevederile art. 11- 18 si art. 21 – 28 nu se aplica furnizorilor de bunuri sau servicii care actioneaza in calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar.

(2) Creditorul are obligatia de a se asigura ca informatiile precontractuale prevazute in articolele respective au fost primite de consumator.

 

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora