Capitolul III Obligatia de a evalua bonitatea consumatorului si accesul la bazele de date

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 17:01

Art. 30. - (1) Creditorul evalueaza bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informatii obtinute, inclusiv de la consumator si pe baza consultarii bazei de date relevante, inainte de incheierea unui contract de credit.

(2) In cazul in care partile convin sa modifice valoarea totala a creditului dupa incheierea contractului de credit, creditorul actualizeaza informatiile financiare aflate la dispozitia sa privind consumatorul si evalueaza bonitatea consumatorului inainte de efectuarea oricarei cresteri semnificative a valorii totale a creditului.

(3) Prin crestere semnificativa se intelege o crestere de peste 15% din valoarea totala initiala a creditului.

Art. 31. - In scopul evaluarii bonitatii consumatorilor, sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit asigura, in cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din alte state membre la bazele de date gestionate in conditii nediscriminatorii fata de creditorii nationali.

Art. 32. - (1) In cazul in care respingerea cererii de creditare se bazeaza pe consultarea unei baze de date, creditorul informeaza consumatorul imediat si in mod gratuit, in scris sau, la solicitarea expresa a consumatorului, in forma aleasa de acesta si agreata de creditor, in legatura cu rezultatul acestei consultari si cu identitatea bazei de date consultate.

(2) Informatiile se pun la dispozitie, cu exceptia cazului in care furnizarea unor astfel de informatii este interzisa prin norme nationale ce transpun legislatia europeana sau care creeaza cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informatiilor contravine obiectivelor de ordine publica sau de securitate publica.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicarii Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora