Capitolul IX Alte dispozitii

Data: 31 ianuarie 2011   Ora: 18:09

Art. 79. - (1) Se interzice incheierea, in spatiile de comercializare a bunurilor si/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achizitionarea acestora, inclusiv a contractelor incheiate prin intermediul comerciantilor de bunuri si/sau servicii.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.

Art. 80. – (1) Consumatorii nu pot renunta la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Creditorii trebuie sa poata face dovada ca au respectat cerintele in materie de informare prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 81. - Consumatorii beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul tuturor contractelor pe baza carora se pot efectua trageri ori operatiuni care intra in domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta, indiferent de modul in care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.

Art. 82. - In cazul in care, pe baza aceluiasi contract, consumatorului i se presteaza atat servicii de creditare cat si servicii de plata, furnizorii de servicii financiare ofera consumatorilor informatiile si respecta drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.113/2009.

Art. 83. - In cazul contractelor de leasing care intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prevederile art. 66 - 69 privind rambursarea anticipata se aplica dupa o perioada de 12 luni de la incheierea contractului.

Art. 84. - Consumatorii nu isi pierd protectia acordata prin prezenta ordonanta de urgenta in cazul in care se stabileste ca lege aplicabila contractului legea unui stat nemembru, in cazul in care contractul de credit are o stransa legatura cu teritoriul unuia sau al mai multor state membre.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora