Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Competenta notarilor publici
Capitolul III Organizarea activitatii notarilor publici
Capitolul IV Drepturile si indatoririle notarilor publici
Capitolul V Procedura actelor notariale
Capitolul VI Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii
Capitolul VII Dispozitii tranzitorii si finale

Legea notarilor publici si a activitatii notariale

 

Capitolul I Dispozitii generale Lege Notari

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:41

Art. 1 Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea. Art. 2 Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in ...citeste mai mult

Capitolul II Competenta notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:46

Art. 8 Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale: a) redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; b) autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; c) procedura succesorala notariala; d) certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege; e) legalizarea ...citeste mai mult

Sectiunea I Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:50

Art. 14 Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual. Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notar...citeste mai mult

Sectiunea II Camera Notarilor Publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:53

Art. 26 In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel. Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-5 membri. Cole...citeste mai mult

Sectiunea III Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:54

Art. 27 Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu. Art. 28 Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din cate un reprezentant al fiecarei Ca...citeste mai mult

Sectiunea I Drepturile notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:57

Art. 30 Notarii publici isi exercita personal profesiunea si se bucura de stabilitate in functie, neputand fi mutati in alta localitate fara acordul lor. Art. 31 abrogat OUG nr. 25/2005 Art. 32 Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat, in conformitate cu art. 28 alin. 2 lit. c). Art. 33 Notarul public are d...citeste mai mult

Sectiunea II Indatoririle si raspunderile notarilor publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:58

Art. 36 Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie. Art. 37 Notarul pub...citeste mai mult

Sectiunea I Dispozitii comune

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:00

Art. 43 Toate actele notariale se indeplinesc la cerere. Inscrisurile redactate de parti sau, dupa caz, de reprezentantii lor legali sau conventionali vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor. Inscrisurile referit...citeste mai mult

Sectiunea II Autentificarea actelor

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:02

Art. 58 Pentru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor. Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. Art. 59 Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la aut...citeste mai mult

Sectiunea III Procedura succesorala

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:04

Art. 68 Procedura succesorala notariala se deschide, dupa caz, la cererea oricarei persoane interesate, a procurorului, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, atunci cand are cunostinta ca mostenirea cuprinde bunuri imobile. In cazul decesului unei persoane care nu a avut...citeste mai mult