Sectiunea II Camera Notarilor Publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:53

Art. 26

In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cate o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica.
Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel.
Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici.
Presedintele Colegiului director va primi o indemnizatie al carei cuantum se va stabili de adunarea generala. Colegiul director va avea un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si in structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei.
Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii:
a) rezolva plangerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, luand masurile corespunzatoare si aducandu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici;
b) deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat;
c) informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune pentru numirea lor in functia de notar public de catre ministrul justitiei;
d) reprezinta Camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel;
e) intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a notarilor publici;
f) tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai;
g) procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia;
h) indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora