Sectiunea III Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 12:54

Art. 27

Notarii publici din Romania se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu.

Art. 28

Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din cate un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, in conditiile stabilite prin statutul uniunii. Consiliul uniunii are urmatoarele atributii:
a) propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea calitatii de notar public;
b) propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici;
c) stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici;
d) aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia;
e) reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici in raporturile cu tertii, pe plan intern si international;
f) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament.

Art. 29

In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statut propriu, aprobat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici.

Art. 29.1

(1) In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza Institutul Notarial Roman, entitate cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.
(2) Institutul Notarial Roman asigura perfectionarea activitatii notariale, pregatirea notarilor stagiari, precum si pregatirea profesionala continua a notarilor publici si a altor specialisti licentiati in drept, avand dreptul de a elibera diplome recunoscute de institutiile abilitate.
(3) Institutul Notarial Roman are stampila si sigla proprii si se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza fara indeplinirea altor formalitati.
(4) Statutul Institutului Notarial Roman, Regulamentul de organizare si functionare, precum si modalitatile de formare profesionala continua a notarilor publici si a notarilor stagiari se vor aproba prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora