Sectiunea II Autentificarea actelor

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:02

Art. 58

Pentru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor.
Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica.

Art. 59

Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamantul in momentul incheierii actului.

Art. 60

Pentru a lua consimtamantul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor.
Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamantul partilor care figureaza in act. In acest caz, in incheierea de incuviintare a autentificarii se va mentiona ora si locul luarii consimtamantului fiecarei parti.

Art. 61

Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdomutului, stiutori de carte, se va da in scris in fata notarului public, prin inscrierea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii consimt la prezentul act, pe care l-am citit.
Daca surdul, mutul sau surdomutul se gasesc din orice motiv in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret.
Pentru a lua consimtamantul unui nevazator, notarul public va intreba daca a auzit bine cand i s-a citit inscrisul si daca cele auzite reprezinta vointa sa, consemnand acestea in incheierea de autentificare.

Art. 62

In cazul acelora care din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul public, indeplinind actul, va face mentiune despre aceasta imprejurare in incheierea pe care o intocmeste, mentiunea astfel facuta tinand loc de semnatura.

Art. 63

Notarul public sau partile pot solicita ca martorii prevazuti la art. 50 sa fie prezenti si la semnarea actului.

Art. 64

Toate exemplarele originale ale inscrisului autentificat, cerute de parti, precum si cel ce se pastreaza in arhiva biroului notarial, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acest inscris, se semneaza in fata notarului public de catre parti sau reprezentantii lor si, dupa caz, de cei chemati a incuviinta actele pe care partile le intocmesc, de martorii-asistenti, atunci cand este ceruta prezenta lor, si - daca este cazul - de cel care a redactat inscrisul, in conditiile prezentei legi.
Fiecare parte poate solicita cel putin un exemplar original al inscrisului autentic.

Art. 65

Incheierea care constata autentificarea unui inscris va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, pe langa datele prevazute la art. 49, si urmatoarele mentiuni:
a) constatarea ca s-a luat consimtamantul partilor;
b) constatarea ca inscrisul a fost semnat in fata notarului de toti cei tinuti sa-l semneze.
Mentiunea notarului public ca una dintre parti nu a putut semna tine loc de semnatura pentru aceasta;
c) numarul anexelor cuprinse in actul autentic;
d) dispozitia de investire cu forma autentica, care se exprima prin cuvintele: "Se declara autentic prezentul inscris".

Art. 66

Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public.

Art. 67

In cazul in care notarul public respinge cererea de autentificare, incheierea va cuprinde mentiunile de la art. 51 alin. 1.
Daca se face plangere impotriva incheierii de respingere si judecatoria o admite, notarul public va da incheierea de autentificare a actului, conform hotararii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila, si va mentiona ca actul produce efecte de la inregistrarea cererii de autentificare.

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora