Capitolul I Dispozitii generale
Capitolul II Competenta notarilor publici
Capitolul III Organizarea activitatii notarilor publici
Capitolul IV Drepturile si indatoririle notarilor publici
Capitolul V Procedura actelor notariale
Capitolul VI Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii
Capitolul VII Dispozitii tranzitorii si finale

Legea notarilor publici si a activitatii notariale

 

Sectiunea IV Alte proceduri notariale

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:06

A. Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor Art. 89 Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului. Pentru legalizarea semnaturii, partile vor prezenta exemplarele inscrisului nesemnate. Notarul public va identifica partile, se va convi...citeste mai mult

Sectiunea I Controlul activitatii notariale

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:09

Art. 99 Actele notariale sunt supuse controlului judecatoresc, in conditiile art. 100. Activitatea notarilor publici este supusa controlului profesional administrativ, in conditiile prezentei legi. Art. 100 Actele notariale pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata prin actiune in anulare la instanta judecatoreasca, in confor...citeste mai mult

Sectiunea II Arhiva si evidenta activitatii

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:10

Art. 102 Arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii. Art. 103 Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprii. Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastra...citeste mai mult

Capitolul VII Dispozitii tranzitorii si finale

Data: 15 aprilie 2011   Ora: 13:12

Art. 104 Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si cu cele ale Codului de procedura civila. Art. 105 Abrogat OUG nr. 190/2005 Art. 106 In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a No...citeste mai mult