Proces verbal

 

Proces verbal de receptie

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 13:56

PROCES VERBAL DE RECEPTIE Intre :   1. _________________ __________________________ si 2. ___________________________________________   S-au receptionat, conform contractului ________________________, astazi , in data de ___________________________________, urmatoarele :   1. ______________________________________________...citeste mai mult

Proces verbal predare primire

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 14:26

Proces verbal de predare-primire                         Incheiat astazi, _________________, intre:   ______________________________________________________________________, cu sediul in ________________________________, str...citeste mai mult

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 14:40

PROCES VERBAL          Incheiat  astazi , ................. , in  cadrul  sedintei  cu  parintii  elevilor  clasei  …….. .          Ordinea  de  zi  cuprinde : ......................................citeste mai mult

Proces verbal predare primire auto

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:22

SC.........................................SRL Loc............................Jud..............   PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AUTOVEHICUL Nr. inmatriculare autovehicul..................... Locul predarii..................................Data......................... PREDATOR: Nume/Prenume.........................................citeste mai mult

Proces verbal inventariere

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:37

SC ………………….. CUI………………….. Proces verbal de inventariere Incheiat azi.............. Comisia de inventariere compusa din: …………………………....................... IN CALITATE DE &hell...citeste mai mult

Proces verbal PSI

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 15:53

PROCES VERBAL Astazi, _________.2009, orele ________, au fost depuse completari / realizate modificari (conform opis anexa) la documentatia tehnica, anexata cererii inregistrata la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta .................................... al Municipiului ............................ cu nr. _____________________________ din ...citeste mai mult

Proces verbal casare

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 17:08

Unitatea............................... Data......................................   PROCES VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCTIUNE A MIJLOACELOR FIXE/ DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE   Constatarile si concluziile comisiei ................................................................................................................citeste mai mult

Proces verbal custodie

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 17:50

PROCES-VERBAL DE CUSTODIE Incheiat intre: S. C. ………………………………………………………………………………., cu sediul in ............., Str...........nr........bl...citeste mai mult

Proces verbal constatare

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 09:35

 PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A DEFECTIUNILOR IN TERMENUL DE GARANTIE   Incheiat azi ................. intre ..................... reprezentantul structurii detinatoare ................... si ...................................... reprezentantul unitatii reparatoare .......................................... privind constatarea defe...citeste mai mult

Proces verbal receptie finala

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 09:47

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA     I. DATE GENERALE     1. Comisia de receptie convocata la data de ............................... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ....................................     2. Valoarea situatiei de plata a lucrarilor de constructii-montaj supuse receptie...citeste mai mult