Proces verbal predare primire

Data: 2 noiembrie 2011   Ora: 14:26

Proces verbal de predare-primire

                        Incheiat astazi, _________________, intre:

 

______________________________________________________________________, cu sediul in ________________________________, str. _________________________, nr. _____________  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ________________, CIF _____________________ reprezentata de: _________________________

Numit in continuare Vanzator:

Si:

societatea comerciala / persoana fizica _____________________________ , avand CNP/CIF ____________________  adresa____________________________________________________________________________________________________

Telefon____________________ numit in continuare Cumparator.

Vanzatorul a preluat gratuit de la Cumparator urmatoarele echipamente IT considerate DEEE (deseuri echipamente electrice si electronice) :

________________________________________________________________________

 

 

                        Am primit                                                                               Am predat

 

                        _____________                                                                   _______________

Descarca Proces verbal de predare-primire.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora