Proces verbal receptie finala

Data: 3 noiembrie 2011   Ora: 09:47

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

    I. DATE GENERALE

    1. Comisia de receptie convocata la data de ............................... si-a desfasurat activitatea in intervalul: ....................................

    2. Valoarea situatiei de plata a lucrarilor de constructii-montaj supuse receptiei finale este de ......................................................

    3. Receptia provizorie a obiectului a fost admisa prin procesul-verbal incheiat la ...................................................................

    II. CONSTATARI

    1. Cu privire la documentatia tehnica necesara la receptia finala a lucrarilor de constructii-montaj:

    Beneficiarul a prezentat/nu a prezentat:

    a) cartea constructiei;

    b) fisa statistica a obiectivului a fost trimisa organului de resort.

    2. Cu privire la inlaturarea deficientelor si completarilor consemnate la receptia provizorie.

    Verificand la fata locului remedierile, completarile si refacerile de lucrari cerute prin procesul-verbal de receptie provizorie, comisia constata ca ele au fost efectuate in intregime si in bune conditii*1).

------------

    *1) In cazul neexecutarii integrale si in bune conditii a remedierilor, completarilor sau refacerilor vor fi enumerate detaliat lucrarile neexecutate si deficientele calitative constatate.

    3. Cu privire la inlaturarea deficientelor si completarilor semnalate de beneficiarul de investitii in cursul perioadei de garantie.

    Comisia constata ca remedierile si completarile de lucrari, care au fost semnalate de beneficiar in cursul perioadei de garantie si sunt datorate clientului, au fost/nu au fost efectuate in intregime si in bune conditii*2).

------------

    *2) In cazul neexecutarii integrale si in bune conditii a remedierilor, completarilor sau refacerilor vor fi enumerate detaliat lucrarile neexecutate si deficientele calitative constatate.

    4. Cu privire la comportarea lucrarilor de constructii-montaj in cursul perioadei de garantie.

    Examinand toate lucrarile de constructii-montaj aferente obiectului sub aspectul comportarii lor, comisia constata urmatoarele deficiente care urmeaza sa fie remediate in termenele aratate in dreptul fiecaruia:

    a) datorate unor vicii de executie: .......................................

    b) datorate unor vicii de proiectare: .....................................

    c) datorate folosirii gresite sau lipsei de intretinere din partea beneficiarului: ...............................................................

    5. Cu privire la indeplinirea de catre beneficiar, proiectant si executant a altor obligatii impuse la receptia provizorie .................................

    6. Alte constatari: .......................................................

    III. CONCLUZII

    1. Pe baza constatarilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate/cu majoritate de pareri hotaraste:

    ADMITEREA (RESPINGEREA) RECEPTIEI FINALE a lucrarilor de constructii-montaj aferente obiectului ........... facand parte din  ........................... si acorda executiei lucrarilor calificativul ......................*1).

------------

    *1) In cazul amanarii receptiei finale se va preciza termenul in care deficientele constatate urmeaza sa fie inlaturate.

    2. Comisia recomanda beneficiarului adoptarea urmatoarelor masuri pentru o cat mai buna utilizare a obiectului:

    ...........................................................................

    3. Prezentul proces-verbal, care contine ............ file si ............. anexe numerotate cu un total de ............ file, care fac parte integranta din cuprinsul acestuia, a fost incheiat azi .............. in trei exemplare originale.

 Descarca Proces verbal de receptie finala.doc

   
  • Credite


    Compara »
  • Depozite la Termen


    Compara »    Stiri ultima ora